Jana 17: 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem,
Kwiecień , Marzec / 5 kwietnia 2017

Jana 17: 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.   Tutaj Jeszu przed uczniami kontynuuje swoją otwartą modlitwę do Boga Ojca. Jeszu wyjaśnia swoją rolę i tożsamość. On wyraźnie stawia się na stanowisku, jako sługa i posłaniec Boży. Tutaj "słowa" są tłumaczone z greckiego terminu ῥῆμα (rhēma), co oznacza "to, co mówiono" i "przedmiot mowy, rzeczy mówione". Odnosi się to do nauk Jeszu. "Dałem im słowa, które mi dałeś" jest dokładnie tym, co posłaniec robi. Przekazuje dokładne wiadomości, którą otrzymał, aby przekazać  dalej, czyli dla swoich uczni. To ilustruje, że nauki Jeszu nie pochodzą od Niego. Jeśli by było inaczej to nie powiedziałby: "Dałem im słowa, które mi dałeś". Słowo "dał" tutaj pochodzi z greckiego słowa δίδωμι (didōmi), które wskazuje nie tylko na coś, co jest podane, ale darem - "z własnej woli dać coś na swoją korzyść - obdarzyć darem". Wskazuje to, że Jeszu uważa "słowo" - swoje nauki - jako dar. Dar, który został przekazany przez Boga, i dar, który przekazał swoim uczniom. Jest to tradycyjna rola nauczyciela. Jeszu nie wymyślił nauk, które dał swoim uczniom. Wcielał się w rolę nauczyciela,...

Czy musisz święcić, co tygodniowy szabat? Cz.2
Kwiecień , Marzec / 2 kwietnia 2017

Cz. 2 Od góry Synaj do społeczności powołanych. Nie wszyscy ludzie podlegali czwartemu z Dziesięciorga przykazań, dane na górze Synaj przez Mojżesza. (2 Moj 20: 8-11) Na dowód tego w 2 Mojżeszowej 31: 12-18 czytamy następujące słowa: ,,Potem tak rzekł Pan do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem JHWH, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym JHWH, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia.To będzie znak wiekuisty między Mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach JHWH stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął». Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym,,. Potwierdzeniem tego, że prawo o szabacie było znakiem rozpoznawczym (po hebrajsku oth) pomiędzy Bogiem...