Przykazania Boga
Bez kategorii / 16 października 2022

A jakie przykazania daje nam Bóg?  Czy wszystkie przykazania mamy przestrzegać? A może tylko niektóre? Na pewno trzeba wykazać się roztropnością i mądrością. Nie które wyznania religijne, zwężają do ,,Dziesięciu przykazań Bożych- Dziesięciu słów życia". Przyjrzyj się tym Przykazaniom danym Iszraelitom! Przede wszystkim zaczniemy od tego, komu były je dane! Ludzie z narodów(poganie) - w przeciwieństwie do Iszreltów, którzy ponosili zbiorową odpowiedzialność za nie przestrzeganie prawa(Zakonu) nie ponosili odpowiedzialności przed Bogiem JHWH.  Ludzie z narodów nie musieli przejawiać skruchy z powodu jakiegokolwiek udziału w przybiciu do krzyża Syna Bożego, tak że nie ciążyło też na nich przekleństwo Mojżeszowego Przymierza Prawa (Gal. 3:13) Stare Przymierze(umowa) Prawa zawarte z Iszraelem jest umową ,,pierwszą,, które jest już ,,przestarzała,, i dlatego zanikła. Obecnie obowiązuje Nowe Przymierze(umowa), którego pośrednikiem-mediatorem jest Pomazaniec Jeszu. (Jer. 31: 31-34; 1 Kor. 11: 22-26) W Hebrajczyków 8: 13 do 9: 15 (BT) Wróćmy do Dziesięciu Przykazań Boga JHWH. Piękne i znamienne słowa w Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 ,, czytamy; ,,Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa." … I to już powinno zakończyć dyskusje na temat Dziesięciu przykazań dane Mojseszowi na górze. Gdy to zostało wypowiedziane, starsi mężowie, przedstawiciele Iszraela, rzekli: ,,Uczynimy wszystko,...