Królestwo Boże
Bez kategorii / 1 listopada 2023

,,Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycy, które wziął człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki nieba i gnieżdżą się w gałęziach jego” Ew. Mateusza 13:31,32   Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupił to pole(role, ziemie).(Mat 13:44) Królestwo jest darem, jest skarbem, o którego zdobycie należy się troszczyć za cenę wszystkiego, co człowiek posiada. Lecz aby go zdobyć, trzeba spełnić pewne warunki. Nie oznacza to, że Królestwo Boże można by było uważać za zapłatę należną nam z tytułu sprawiedliwości, Bóg całkowicie z własnej woli najmuje ,,robotników do swej winnicy”(Mat 20:1-16). Królestwo Boże jest łaską, to człowiek tym bardziej powinien odpowiedzieć na tą łaskę. Zatwardziali grzesznicy, niesprawiedliwi(niegodziwi) Królestwa Bożego nie odziedziczą(…)”(1Kor 6:9) ,,Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwieźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” 1Kor 6:9,10) ,,Widoczne zaś są uczynki...