Aniołowie
Bez kategorii / 24 października 2021

Hebrajskie słowo mal’ach, greckie anggelos, dokładnie oznacza  ,,wysłannik” ,,posłaniec”. Aniołowie są ,,Tchnieniami [duchami], do usługiwania posłanymi względem tych, którzy zamierzają odziedziczyć zbawienie?”(Heb 1:14) Chociaż Bóg ma niezliczonych niebiańskich posłańców, w Biblii wymieniono z imienia tylko dwóch: Gabriela i Michała*. Ci niebiańscy posłańcy pełnią w Biblii wiele funkcji; na przykład są członkami boskiej rady, dowodzą niebiańską armią i przekazują słowa Boga. W Danielu Gabriel jest posłańcem w najbardziej dosłownym sensie, przynosząc objawienie Danielowi poprzez wyjaśnienia snu i Pisma. Zapowiedzi Gabriela o nadchodzącym uwolnieniu nie kończą się na Danielu(Daniela 8:15-17). W Ewangelii Łukasza jest tym, który ogłasza odpowiednio Zachariaszowi i Mariam zbliżające się narodziny Jana Zanurzyciela i Mesjasza Syna Bożego Jeszu. Aniołowie, ci co tworzą Boga dwór, są zarazem jego sługami(Hioba 4:18). Są nazwani świętymi(Hioba 5:1) albo synami Bożymi.  ,,Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w radzie świętych.” – Psalm 89:6 ,,Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy [istniejące] w mojej głowie, a oto Czuwający** i Święty zstępował z nieba” – Daniela 4:10 ,,Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę!” – Psalm 29:1 ,,Bo któż na obłokach będzie równy Panu, któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?” – Pslam 89: 7 Wśród nich znajdują się Cherubiny, którzy podtrzymują...