Baranek
Bez kategorii / 17 kwietnia 2023

,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»”  Jeremiasz 11:19   Prześladowany przez swych nieprzyjaciół prorok Jeremiasz przyrównuje się do baranka, ,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,”(Jer 11:19) Słowa te podkreślają pokorę i uległość Sługi, co zapowiadało najdokładniej przyszłość Chrystusa, w dodatku wyjaśnił Filip eunuchowi królowej Etiopii(Dz 8:31-35). Do tych słów odwołują się ewangeliści, gdy mówią jak to Chrystus milczał przed najwyższym kapłanem i nic nie odpowiadał Piłatowi. ,,Wszedł znów do pretorium i zapytał Jeszu: «Skąd Ty jesteś?» Jeszu jednak nie dał mu odpowiedzi” Jana 19:9   ,,Oto Baranek Boży, który gładzi błędy [grzech] świata.”(J 1:29) Tak określił Pana Jeszu Jan  Zanurzyciel. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.(Heb 9:29) Gdy Bóg JHWH postanowił uwolnić swój lud z niewoli egipskiej, powiedział do Mojżesza i Aarona; powiedzcie całemu zgromadzeniu Iszraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla...

Prostota, Szczerość
Bez kategorii / 1 kwietnia 2023

,,Słudzy! posłuszni bądźcie panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego, jako Chrystusowi; Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą.” Efezjan 6:5,6   Prostota, Szczerość, tak charakterystyczna dla dzieci (heb. peti, gr. Haplotés -prostota, szczerość, czystość, łaskawość.) – właściwie, „ pojedynczy, bez fałd , jak rozłożony kawałek sukna ” tj. nie złożone lub nadmiernie skomplikowane (niepotrzebnie złożone); „ jednowątkowy ” (w porównaniu z „wielowątkowym”). Czyli jednolicowy i sferze symbolicznej kontrastuje ze słowem podwójnym – dwulicowym(gr. diplous) definicja https://biblehub.com/greek/572.htm Z moralnego punktu widzenia sens gr. Haplotés ,,Szczerość, prostota” nabiera zatem następujących znaczeń: bezpośredni, mówienie, prawość serca, uległość, brak wyrachowania, otwartość bez ukrytego sensu. Szczerość, prostota może być pewnym brakiem, jeżeli przejawia się w ignorancji prowadzącej do nierozsądnego działania, w łatwowiernością, w uległym złym upodobaniem(skłonnościami, stanem ducha). ,, Rozważny zło widzi i odwraca się, nierozważni tam idą - i szkodę ponoszą.”  Przysłów 22:3 ,,Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa”  Przysłów 14:15   Efezjan 6:5,6 apostoł Paweł wzywa niewolników, aby byli posłuszni swym panom ,,prostocie, szczerości serca, jako Chrystusowi. Mądrość czyni z ludzi mądrymi, jeżeli otwierają się na Światło słowa Bożego. ,, Przystępność Twoich słów oświeca i...