,Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody w imię moje, wszędzie’ – Ewg. Mateusza 28:19
Bez kategorii / 30 października 2018

W The Tyndale New Testament Commentaries, tom 1, s. 275, czytamy: ‘Często dowodzi się, że słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie są ipsissima verba [ściśle rzecz biorąc słowami] Jeszu, lecz (...) późniejszym liturgicznym dodatkiem’. Uwaga redakcyjna: Zgodnie z zasadą zgodnego świadectwa dwóch lub trzech świadków usunięto dłuższy bieg tekstu, który występuje w większości przekładów Biblii, ponieważ po prostu nie istniał on w dostępnych kopiach oryginału i został dodany później. Również świadectwo wewnątrz biblijne dwóch świadków wskazuje na to, że chrztu udzielano tylko w imię Jahuszuy, a nie w formie formuły w imię Abba, Syna i Ducha Świętego rozumianych jako ‘tytuły’. Teksty Dzieje 2:38 i Pierwszy Koryntian 6:11 napisane przez dr Łukasza i rabbiego Paulosa dowodzą, że w kontekście chrztu używano imienia Jahuszuy. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy używamy imienia Jahuszua czy JHWH, gdyż Jego imię znaczy „JHWH, On jest zbawieniem”, co doskonale pasuje do sensu formuły stosowanej przez uczniów w pierwszym wieku i nie pasuje do późniejsze. Bliższe spojrzenie na Mt 28:19 - Studium Krytyki Tekstu. Dużo osób ma trudności w zrozumieniu frazeologii Mateusza 28:19. Trudność wynika ze słów "chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego." To wyrażenie było kwestionowane nie z powodu...