,Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody w imię moje, wszędzie’ – Ewg. Mateusza 28:19

30 października 2018

W The Tyndale New Testament Commentaries, tom 1, s. 275, czytamy: ‘Często dowodzi się, że słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie są ipsissima verba [ściśle rzecz biorąc słowami] Jeszu, lecz (...) późniejszym liturgicznym dodatkiem’. Uwaga redakcyjna: Zgodnie z zasadą zgodnego świadectwa dwóch lub trzech świadków usunięto dłuższy bieg tekstu, który występuje w większości przekładów Biblii, ponieważ po prostu nie istniał on w dostępnych kopiach oryginału i został dodany później. Również świadectwo wewnątrz biblijne dwóch świadków wskazuje na to, że chrztu udzielano tylko w imię Jahuszuy, a nie w formie formuły w imię Abba, Syna i Ducha Świętego rozumianych jako ‘tytuły’. Teksty Dzieje 2:38 i Pierwszy Koryntian 6:11 napisane przez dr Łukasza i rabbiego Paulosa dowodzą, że w kontekście chrztu używano imienia Jahuszuy. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy używamy imienia Jahuszua czy JHWH, gdyż Jego imię znaczy „JHWH, On jest zbawieniem”, co doskonale pasuje do sensu formuły stosowanej przez uczniów w pierwszym wieku i nie pasuje do późniejsze.

Bliższe spojrzenie na Mt 28:19 - Studium Krytyki Tekstu.

Dużo osób ma trudności w zrozumieniu frazeologii Mateusza 28:19. Trudność wynika ze słów "chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego." To wyrażenie było kwestionowane nie z powodu konkretnej doktryny do której prowadzi, ale raczej z powodu wczesnych świadectw, które poświadczają inną treść, a także z powodu gramatyki i składni samych słów.

Czy to "imienne wyrażenie" w Mateusza 28:19 jest prawdziwe, oryginalne? Czy też jest fałszywe, jak "trzech świadków" o których czytamy w 1 Jana 5:7, wprowadzonym do wczesnych manuskryptów dla podparcia tworzonej doktryny? By zrozumieć znaczenie tego pytania rozważmy słowa znanego badacz.

Jeśli faktycznie tytuły "Ojca, Syna i Ducha Świętego" były dodane i nie były słowami naszego Pana, wtedy jaki autorytet biblijny mamy, by zanurzać w jakiekolwiek imię inne niż Jeszu? Odpowiedź - żaden.

Poprzez zastosowanie metod krytyki tekstu, przekonasz się, jakie słowa były użyte przez Mateusza, a jakie były dodane do tej ewangelii przez innych. Krytyka tekstu odnosi się do metodologicznego i celowego studiowania różnych dokumentów w celu odzyskania oryginalnej formy tekstu lub przynajmniej formy najbliższej oryginałowi.

Mat 28,19 a Mt. 28,19 - 65 przekładów z krótszym zakończeniem

http://www.jeszu.pl/2014/11/blizsze-spojrzenie-na-mt-2819-studium.html

http://www.jeszu.pl/2015/05/chrzest-w-imie-ojca-i-syna-i-ducha.html

http://www.jeszu.pl/2014/12/dowod-wewnetrzny-czyli-test-na-prawde.html


Stanisław sługa Pana Jeszu.

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz