Władza
Bez kategorii / 25 czerwca 2023

,,Uważajcie na fałszywych proroków, którzy przychodzą do was przebrani za owce, a faktycznie są wilkami drapieżnymi. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Wszystkie zdrowe drzewa wydają wyborne owoce, ale chore drzewo zrodzi niedobre owoce. Nie może drzewo zdrowe rodzić zepsute owoce, ani drzewo zepsute rodzić owoce wyborne. Każde drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, jest wycinane i w ogień wrzucane. Tak więc po owocach ich poznacie.” Mateusza 7:15-20   Po śmierci apostołów powstało wiele denominacji i organizacji religijnych, które zapewniały swoje społeczności, (zbory, kościoły) o szczerej życzliwości i miłości. Jednakże, z czasem wpływowi założyciele wspólnoty (zboru, kościoła) mogą stracić, większości przypadkach tracą swój cel, posłannictwo, jaki przyświecał założeniu danej społeczności. ,,Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!” 1 Piotra 2:17 Osoby które uważają się za przedstawicieli danej społeczności, nadzorcy, starsi, pomocnicy starszych, mogą twierdzić, że reprezentują Chrystusa i rościć sobie prawo prze­mawiania w jego imieniu. Mogą deklarować, że posiadają prawo interpretacji Biblii i wykluczać każdego kto ich interpretacje kwestionuje. Człowiek przekonany o własnej wartości, słuszności i szczególnego zrozumienia pism. Próbuje sprawować kontrolę i władzę nad osobami ze swojego otoczenia. Nie znosi sprzeciwu ani słów krytyki, potrafi poniżyć lub obrazić...

Kto jest godzien, na ucztę Godów Baranka!
Bez kategorii / 3 czerwca 2023

,,wyszedł głos od tronu, mówiący: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!»  I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «allelu Ja,  bo za królował Pan Bóg nasz, wszystkich władca [wszechwładca]. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty» - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I mówi mi: «Napisz: Szczęśliwi(Błogosławieni), którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» I mówi mi: «Te prawdziwe słowa są Boże».” Ks. Objawienie 19:5-9   Oblubieniec-Oblubienica Bóg JHWH objawia się nie tylko w swoim imieniu, ukazuje się również w relacjach ze swoim ludem, jest On Pasterzem, Ojcem i Oblubieńcem. Nie chodzi tu o jakieś mity w rodzaju tego, które znały religie Kanaanu, Asyrii, Babilonu itd, gdzie bóg oblubieniec-małżonek zapładnia ziemię staje się jej Baalem –panem i małżonkiem, co zawsze uzupełniane było obrzędami seksualnymi, ściśle połączone z bałwochwalstwem tzw.: nierządem(prostytucją)świątynną. ,,I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: "Mąż mój", a już nie powie: "Mój Baal” Ozeasza 2:15 ,,Wówczas Iszraelici czynili to, co złe w oczach Pana i...