Jak uniknąć sądu
Bez kategorii / 4 lutego 2023

„W odpowiedzi na to Jeszu im mówił: «Amen, amen powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.”  Ew Jana 5:19,20 Cokolwiek Pan Jeszu czyni, stanowi działanie Boże objawiające się w świecie, między Nim a Ojcem panuje bowiem najściślejsza jedność działania, wypływająca z osobistego stosunku Synostwa Bożego. Jako Syn jest Jeszu w pełni tego słowa, Czynem Bożym. Jest On pośrednikiem tego, co widział w łonie Ojca, a czego nikt z ludzi nie mógł zobaczyć, i tego, co czyni jako Słowo(J1:14). ,,Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [Syn], który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył.” Ew. Jana 1:18 W osobie Syna Bożego Jeszu, ta doskonała jedność upoważniają do działania, takiego jak działanie Ojca. Wyrażenie ,,Syn nie mógłby niczego czynić (J 5:19)”, nie stanowi ograniczenia działania Słowa, ale podkreśla Jego absolutną jedność i zgodność z Ojcem. Miłość Ojca do Syna stanowi dalsze świadectwo tej prawdziwej jedności z Ojcem. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni,...