Wierność
Bez kategorii / 31 stycznia 2019

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” - Mateusza 24:13   Wierność, która w sposób szczególny charakteryzuje Boga, jest często łączona z Jego ojcowską dobrocią względem narodu. To dwa uzupełniające się wzajemnie atrybuty wskazują na to, że przymierze jest darem darmo danym przez Boga i że jest równocześnie związkiem, którego trwałość ma być próbowana przez całe wieki. „Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocniłeś ziemię, i trwa” – Psalm 119:90  Na te dwie postawy streszczają się w nich drogi Boże  - ,,Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań”(Ps 25:10) Na przestrzeni całej historii zbawienia wierność Boga ukazuje się ciągle niewzruszona, podczas gdy ze strony człowieka przeciwstawia się jej ustawiczna niewierność. W swej wierności Bóg sprawia aż to, że Pomazaniec Jeszu, wierny świadek prawdy(J 18:37; Obj 3:14) przekazuje ludziom łaskę, której jest pełen łaski i prawdy(J1:14). Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce(J1:16), dają możliwość zasłużenia sobie na koronę życia, o ile będą naśladowcami Boga i Syna Bożego, wierność aż do śmierci. „Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć...