Chwała na wysokościach Bogu
Bez kategorii / 26 października 2017

Chwili, kiedy blisko dwa tysiące lat temu po raz pierwszy zostały wypowiedziane słowa: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, każdy się zgodzi, że nigdy nie utraciły one swego radującego serce uroku. Słowa te nie wyszły z ust ludzi na ziemi, ale z ust stworzeń niebiańskich, wiernych Bogu zwiastunów(aniołów). Owi zwiastuni ukazali się w całej swej wspaniałości pasterzom pilnujących w nocy swych owiec na polach w pobliżu Betlejem; właśnie tej nocy dziewica judejska Mariam urodziła Jeszu, Syna Bożego. Wypowiedziane wtedy słowa wskazują, co odczuwali zwiastuni(aniołowie), gdy Syn Boży narodził się, jako niemowlę ludzkie. „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Mariam, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Mariam czas rozwiązania.  Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.  Naraz stanął przy nich posłaniec (anioł) Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.  Lecz posłaniec (anioł) rzekł do nich: «Nie bójcie...

Czasza gniewu Boga
Bez kategorii / 7 października 2017

Objawienie  16: 1 „Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów:  «Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!» 2 I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii*, i na tych, co wielbią jej obraz. 3  A drugi wylał swą czaszę na morze. I stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć - te, które są w morzu. 4 A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią. 5 I usłyszałem anioła wód, mówiącego: «Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś”.  Czasze gniewu Boga ujawniają Jego zamiar na to, co się dzieje na ziemi, i ostrzega przed wyrokami, które wykona. ,A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii*, i na tych, co wielbią jej obraz,(Obj 16: 2).*