Logos
Bez kategorii / 23 stycznia 2022

1Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2Ono było na początku u Boga. 3Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. - Jana roz. 1. jeszu.com   Słowo, grec. Logos – znaczy: Słowo, słowo wymówione, mowa, wymowa, nauki, rozsądek, zdolność rozumowania, lub mądrość wyrażona w słowie*.   ,,Na początku” określa to, co zaczęło istnieć, wstępnie zaś to, co już było u Boga, zanim cokolwiek zaistniało. ,,Słowo było u Boga”. Stwierdzenie to wyraża najściślejszą wspólnotę miedzy Słowem a Bogiem, jednocześnie odróżnia je osobowo od Boga Ojca. ,,A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” – Jana 1:14  ,, Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [Syn], który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył.” – Jana 1:18  Logos-Słowo, u niektórych starożytnych królów logosem nazywał się zastępca królewski, za pośrednictwem  którego król będąc ukryty za zasłoną, porozumiewał się ze swoimi poddanymi. Jest to ilustracja do naszego Pana Jeszu jako Logos. ,,Co było...