Czy Pan Jeszu Chrystus jest archaniołem Michałem
Bez kategorii / 7 listopada 2021

,,Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów.” – Daniela 10:13 ,,Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»” – Judy 9 Czy Pan Jeszu Chr...

Aniołowie
Bez kategorii / 24 października 2021

Hebrajskie słowo mal’ach, greckie anggelos, dokładnie oznacza  ,,wysłannik” ,,posłaniec”. Aniołowie są ,,Tchnieniami [duchami], do usługiwania posłanymi względem tych, którzy zamierzają odziedziczyć zbawienie?”(Heb 1:14) Chociaż Bóg ma niezliczonych niebiańskich posłańców, w Biblii wymieniono z imienia tylko dwóch: Gabriela i Michała*. Ci niebiańscy posłańcy pełnią w Biblii wiele funkcji; na przykład s...

Czy niegodziwość wkrótce się skończy?
Bez kategorii / 8 sierpnia 2021

Niegodziwym wyznaczył Bóg dosyć czasu na to, aby idąc za własnym upodobaniem mogli ujawnić swoje niecne zamysły; „tak dopełniają (...) miary swych grzechów” (1 Tes. 2:16). Posłużyło to uwypukleniu prawdziwości Słowa Bożego, które podaje, że utrzymujące się na świecie systemy są bezlitosne i okrutne oraz nie zasługują na dalsze istnienie. Już sama ich nieudolność i panujące w nich zepsucie wymagają, a...

Pamiątka śmierci Chrystusa w 2021 roku
Bez kategorii / 14 marca 2021

„Macie obchodzić Święto Przaśników. Przez siedem dni w miesiącu nowego ziarna (Awiw) będziecie jeść chleb przaśny, tak jak ci nakazałem, bo wtedy wyszedłeś z Egiptu.” Wyjścia 23:15   Iszraelici przez siedem dni jedli chleb bez zakwasu. Święto zaczynało się dnia 14 po zachodzie słońca, co znaczy, że pierwszy posiłek z wielu, był kolacją. Właśnie ten pierwszy posiłek spożył nasz Pan z uczniami ustanaw...

Wypróbowany przez oszczercę.
Bez kategorii / 20 lutego 2021

„Wtedy Tchnienie wyprowadziło Jeszu na pustynię, aby był wypróbowany przez oszczercę. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił poddający próbie i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»...