Baranek
Bez kategorii / 17 kwietnia 2023

,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»”  Jeremiasz 11:19   Prześladowany przez swych nieprzyjaciół prorok Jeremiasz przyrównuje się do baranka, ,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,”(Jer 11:19) Słowa ...

Prostota, Szczerość
Bez kategorii / 1 kwietnia 2023

,,Słudzy! posłuszni bądźcie panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego, jako Chrystusowi; Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą.” Efezjan 6:5,6   Prostota, Szczerość, tak charakterystyczna dla dzieci (heb. peti, gr. Haplotés -prostota, szczerość, czystość, łaskawość.) – właściwie, „ poje...

Jak uniknąć sądu
Bez kategorii / 4 lutego 2023

„W odpowiedzi na to Jeszu im mówił: «Amen, amen powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.”  Ew Jana 5:19,20 Cokolwiek Pan Jeszu czyni, stanowi działanie Boże objawiające się w świecie, m...

Przykazania Boga
Bez kategorii / 16 października 2022

A jakie przykazania daje nam Bóg?  Czy wszystkie przykazania mamy przestrzegać? A może tylko niektóre? Na pewno trzeba wykazać się roztropnością i mądrością. Nie które wyznania religijne, zwężają do ,,Dziesięciu przykazań Bożych- Dziesięciu słów życia". Przyjrzyj się tym Przykazaniom danym Iszraelitom! Przede wszystkim zaczniemy od tego, komu były je dane! Ludzie z narodów(poganie) - w przeciwieństwie do Iszre...

Wielka Rzesza
Bez kategorii / 2 lipca 2022

Czy ,,Wieka Rzesza”  będzie służyć wiecznie na ziemi?   ,,Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: « allelu Ja ! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego," Obj 19:1   Pewne osoby, które niosą za sobą bagaż nauk świadków jehowy nie potrafią, albo nie chcą się pozbyć tego bagażu(Ew. J3:3). Można jeszcze zrozumieć Towarzystwo Strażnica, które podtrzymuje swoją d...

,,Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.’’
Ewangelia Mateusza 28:18