Wielka Rzesza
Bez kategorii / 2 lipca 2022

Czy ,,Wieka Rzesza”  będzie służyć wiecznie na ziemi?   ,,Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: « allelu Ja ! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego," Obj 19:1   Pewne osoby, które niosą za sobą bagaż nauk świadków jehowy nie potrafią, albo nie chcą się pozbyć tego bagażu(Ew. J3:3). Można jeszcze zrozumieć Towarzystwo Strażnica, które podtrzymuje swoją doktrynę o drugorzędnej klasie chrześcijan, czyli „wielkiej rzeszy”, która nie ma prawa wstępu do nieba. Takie fałszywe tłumaczenie wersetów pomaga podporządkowywać sobie szczerych szeregowych świadków. Jednakże wnikliwa analiza wersetów biblijnych temu przeczy. Pewne osoby a także Towarzystwo usiłuje umieścić „wielką rzeszę” służącą Bogu, gdzie czytamy w Objawieniu 7: 9,15 że oni służą na ziemi.  Powiedziano; ,,Po nich zobaczyłem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich plemion [ras], ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem” i ,,Dlatego są przed tronem Boga i służą [czczą] Mu w dzień i w nocy w Jego świątyni. A Zasiadający na tronie zamieszka nad [na] nimi.” Osoby te jak i Towarzystwo strażnica kierują się wersetami biblijnymi które zapisał w listach posłaniec Paweł. Kluczowe słowo jest ,przed’ ,, A swoje przekonanie zachowaj dla siebie...