Wielka Rzesza

2 lipca 2022

Czy ,,Wieka Rzesza”  będzie służyć wiecznie na ziemi?

 

,,Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: « allelu Ja ! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego," Obj 19:1

 

Pewne osoby, które niosą za sobą bagaż nauk świadków jehowy nie potrafią, albo nie chcą się pozbyć tego bagażu(Ew. J3:3). Można jeszcze zrozumieć Towarzystwo Strażnica, które podtrzymuje swoją doktrynę o drugorzędnej klasie chrześcijan, czyli „wielkiej rzeszy”, która nie ma prawa wstępu do nieba. Takie fałszywe tłumaczenie wersetów pomaga podporządkowywać sobie szczerych szeregowych świadków.

Jednakże wnikliwa analiza wersetów biblijnych temu przeczy.

Pewne osoby a także Towarzystwo usiłuje umieścić „wielką rzeszę” służącą Bogu, gdzie czytamy w Objawieniu 7: 9,15 że oni służą na ziemi.  Powiedziano; ,,Po nich zobaczyłem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich plemion [ras], ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem” i ,,Dlatego są przed tronem Boga i służą [czczą] Mu w dzień i w nocy w Jego świątyni. A Zasiadający na tronie zamieszka nad [na] nimi.”

Osoby te jak i Towarzystwo strażnica kierują się wersetami biblijnymi które zapisał w listach posłaniec Paweł. Kluczowe słowo jest ,przed’

,, A swoje przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy, kto sam się nie oskarża z powodu wniosków do których doszedł.” Rzym 14:22

,,Co zaś pisze wam to przed Bogiem, że nie kłamię.” Gal 1:20

,, Zaświadczam przed Bogiem i Pomazańcem Jeszu, i wybranymi Posłami [aniołami], aby tego strzec bez uprzedzeń, niczego nie czyniąc stronniczo.” 1Tym 5:21

,,Te rzeczy przypominaj, świadcząc przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, (nie prowadzi to) do niczego dobrego [pożytecznego], (tylko) do upadku słuchających” 2Tym 2:14

Zrozumienie tych wersetów na pozór jest logiczne, ale to greckie słowo poprzez całą Księgę Objawienia używane jest wielokrotnie do określenia umiejscowienia osób i przedmiotów  „przed[e·no’pi·on] w niebie i tylko tam!

W Objawieniu użyte słowa e·no’pi·on, enópios: w zasięgu wzroku, przed

◄ 1799. enópios ► https://biblehub.com/greek/1799.htm

Słowo oryginalne: ἐνώπιον
Część mowy: Przysłówek
Transliteracja: enópios
Pisownia fonetyczna: (en-o'-pee-on)
Definicja: w zasięgu wzroku, przed
Użycie: przed twarzą, w obecności, w oczach.

 Wersety z Objawienia;

,,Jan do siedmiu Społeczności Powołanych, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Tchnień(Duchów), które są przed Jego tronem” Obj 1:4

,, A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i grzmoty, i  siedem lamp ognia palących się przed tronem, które są siedmioma Tchnieniami(Duchami) Boga.” Obj 4:5

,, Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery zwierzęta(żywe istoty) pełne oczu z przodu i z tyłu:” Obj 4:6

,, upada dwudziestu czterech Starszych przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu po eony eonów, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:” Obj 4:10

,, Po nich zobaczyłem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich plemion [ras], ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem” Obj 7:9

,, A wszyscy Posłowie [aniołowie] stanęli wokół Tronu i Starszych, i czworga Zwierząt [żywych Istot], i padli przed Tronem na oblicza [twarze] swoje, i pokłonili (się) Bogu” Obj 7:11

,, Dlatego są przed tronem Boga i służą [czczą] Mu w dzień i w nocy w Jego świątyni. A Zasiadający na tronie zamieszka nad [na] nimi.” Obj 7: 15

,, I przyszedł inny posłaniec(anioł), i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem.” Obj 8:3

,, I szósty posłaniec(anioł) zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem” Obj 9:13

,, A dwudziestu czterech Starszych, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu” Obj 11:16

,, I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starszymi: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi” Obj 14:3

Gdy rozważymy kontekst zastosowania w Objawieniu słowa e·no’pi·on ,,przed ” to nie ma najmniejszej wątpliwości, że „wielka rzesza-wielki tłum” znajduje się „przed tronem” (e·no’pi·on tu thro’nu) w tym samym znaczeniu co siedem lamp, podobne do kryształu morze szklane, 24 starszych, aniołowie, sami starsi, cztery żywe stworzenia, złoty ołtarz i 144 000.

Objawienie jasno i  wyraźnie o tym pisze, że Wielki lud-Wielka rzesza- Wielki tłum* stoją w niebie, przed tronem (Obj. 7:9-17). Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: « allelu Ja ! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego(Obj 19:1)

 

 

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!


 

,,W odpowiedzi rzekł do niego Jeszu: «Amen,amen powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może zobaczyć królestwa Bożego»" Jana 3:3

 


 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


Wielki lud -Wielka rzesza - Wielki tłum* - w niektórych przekładach biblijnych znajdziemy takie tłumaczenie.


http://www.jeszu.pl/

http://pomazancowy.blogspot.com/

https://jeszu.info/18765

https://yeshu.info/new-articles

/ешу.рф

https://jeschu.info/geopolitik-die-wahrheit-ueber-die-realitaet

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz