Pascha Jeszu Pomazańca
Bez kategorii / 13 kwietnia 2022

Największym świętem chrześcijan jest pamiątka śmierci Chrystusa. W 2022 roku obchodzimy 15 kwietnia po zachodzie słońca. Syn Boga tak powiedział: "Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało Moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na Moją Pamiątkę!»" - Ewangelia Łukasza 22: 19. W czasach Pana Jeszu Pomazańca Bożego, w święto Paschy w Jeruszalem zgromadzali się wyznawcy Boga Iszraela, by złożyć ofiarę, a potem razem spożyć baranka paschalnego. Była to pamiątka wyjścia Iszraelitów z Egiptu. Iszraelici byli niewolnikami i Bóg JHWH za pośrednictwem Mojżesza, wyprowadził ich z niewoli. Dziś Pascha zgromadza wyznawców Chrystusa (pl. Pomazańca), gdziekolwiek oni są, we wspólnocie z ich Panem, prawdziwym Barankiem Bożym. Jak wyglądała Pascha u Iszraelitów? Na początku Pascha była świętem rodzinnym. Obchodzono ją o zmierzchu, na wiosnę, kiedy dzień równał się z nocą, czternastego dnia miesiąca Abib lub Miesiąca Kłosów (zwanego po niewoli babilońskiej Nissan). Składano Bogu JHWH w ofierze młode roczne zwierzę, ofiarą było jagnię lub młody koziołek, nie koniecznie samiec, wolny od jakiekolwiek skazy. Składając ofiarę, nie powinno się jej łamać żadnej kości. (Wyj 12: 3-51) ,,Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Iszraela o zmierzchu” – Wyjścia 12: 6. „Nie mogą nic zostawić aż do rana...

Bądźcie więc naśladowcami Boga
Bez kategorii / 2 kwietnia 2022

,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. [Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Jana 13:34,35   Posłaniec Paweł podaje metodę bycia naśladowcami Boga i Mistrza Jeszu ,,Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane; i chodźcie drogą miłości, bo i Pomazaniec was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.”(Ef 5:1,2) ,,Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane;” to nie zwykle trudne zadanie, gdyż to właśnie dzieci najlepiej podtrawią naśladować. Naśladować Boga i jego umiłowanego Syna Jeszu Pomazańca, to znaczy chodzić drogami Bożymi. Naśladowanie jest bowiem wyrazem całkowitego przywiązania i absolutnej uległości, to znaczy wiary i posłuszeństwa. ,,Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie waszą nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jeszu Pomazańca.  Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy,- ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, - ponieważ napisano: „Świętymi bądźcie, gdyż ja świętym jestem” 1 Piotra 1:13-16 Czy naprawdę możliwe jest naśladowanie Boga? Czy nie jest, to przesada? Jeśli my, którzy jesteśmy grzeszni, a władcą...