Przykazania Boga
Bez kategorii / 16 października 2022

A jakie przykazania daje nam Bóg?  Czy wszystkie przykazania mamy przestrzegać? A może tylko niektóre? Na pewno trzeba wykazać się roztropnością i mądrością. Nie które wyznania religijne, zwężają do ,,Dziesięciu przykazań Bożych- Dziesięciu słów życia". Przyjrzyj się tym Przykazaniom danym Iszraelitom! Przede wszystkim zaczniemy od tego, komu były je dane! Ludzie z narodów(poganie) - w przeciwieństwie do Iszreltów, którzy ponosili zbiorową odpowiedzialność za nie przestrzeganie prawa(Zakonu) nie ponosili odpowiedzialności przed Bogiem JHWH.  Ludzie z narodów nie musieli przejawiać skruchy z powodu jakiegokolwiek udziału w przybiciu do krzyża Syna Bożego, tak że nie ciążyło też na nich przekleństwo Mojżeszowego Przymierza Prawa (Gal. 3:13) Stare Przymierze(umowa) Prawa zawarte z Iszraelem jest umową ,,pierwszą,, które jest już ,,przestarzała,, i dlatego zanikła. Obecnie obowiązuje Nowe Przymierze(umowa), którego pośrednikiem-mediatorem jest Pomazaniec Jeszu. (Jer. 31: 31-34; 1 Kor. 11: 22-26) W Hebrajczyków 8: 13 do 9: 15 (BT) Wróćmy do Dziesięciu Przykazań Boga JHWH. Piękne i znamienne słowa w Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 ,, czytamy; ,,Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa." … I to już powinno zakończyć dyskusje na temat Dziesięciu przykazań dane Mojseszowi na górze. Gdy to zostało wypowiedziane, starsi mężowie, przedstawiciele Iszraela, rzekli: ,,Uczynimy wszystko,...

Wielka Rzesza
Bez kategorii / 2 lipca 2022

Czy ,,Wieka Rzesza”  będzie służyć wiecznie na ziemi?   ,,Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: « allelu Ja ! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego," Obj 19:1   Pewne osoby, które niosą za sobą bagaż nauk świadków jehowy nie potrafią, albo nie chcą się pozbyć tego bagażu(Ew. J3:3). Można jeszcze zrozumieć Towarzystwo Strażnica, które podtrzymuje swoją doktrynę o drugorzędnej klasie chrześcijan, czyli „wielkiej rzeszy”, która nie ma prawa wstępu do nieba. Takie fałszywe tłumaczenie wersetów pomaga podporządkowywać sobie szczerych szeregowych świadków. Jednakże wnikliwa analiza wersetów biblijnych temu przeczy. Pewne osoby a także Towarzystwo usiłuje umieścić „wielką rzeszę” służącą Bogu, gdzie czytamy w Objawieniu 7: 9,15 że oni służą na ziemi.  Powiedziano; ,,Po nich zobaczyłem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich plemion [ras], ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem” i ,,Dlatego są przed tronem Boga i służą [czczą] Mu w dzień i w nocy w Jego świątyni. A Zasiadający na tronie zamieszka nad [na] nimi.” Osoby te jak i Towarzystwo strażnica kierują się wersetami biblijnymi które zapisał w listach posłaniec Paweł. Kluczowe słowo jest ,przed’ ,, A swoje przekonanie zachowaj dla siebie...

Dzień urodzin
Bez kategorii / 3 maja 2022

Co jednak powiedzieć o świętowaniu urodzin? –Pytania świadków Jehowy.   Dzień urodzin… szczególnie ważny dzień dla każdego(nie dla każdego ), zazwyczaj rodzinnie, w gronie najbliższych… od najmłodszych lat pokazujemy dzieciom, że są dla nas najważniejszymi skarbami i radośnie w tym uczestniczymy. Trochę jest inaczej już z dorosłymi. Świętowanie urodzin to przemiły zwyczaj mający swoją długoletnią tradycję i różne odmiany zwyczajów w zależności od okręgu kulturowego. Już w Starożytnym Rzymie, za czasów cesarza Hadriana, rozpropagowany był zwyczaj częstowania urodzinowym, słodkim ciastem. Jeżeli osoba nie mogła uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym, solenizant wysyłał jej takie właśnie ciasto urodzinowe. Grecy natomiast wprowadzili zwyczaj umieszczania w cieście płonących świeczek. Prawdopodobnie tradycja ta czerpie z obrzędów świąt Artemidy, podczas których bogini składało się dary w postaci okrągłych, miodowych ciast właśnie z płonącymi świeczkami. W kulturze Azteków i Majów bardzo ważne były piętnaste urodziny każdej dziewczynki. Dzień ten był bowiem jej pożegnaniem się z dzieciństwem i rodzinnym domem. Udawała się wówczas do telpochcalli, gdzie rozpoczynała naukę tradycji i historii, a także (jeżeli nie przede wszystkim) obowiązków małżeńskich. Tradycją w Anglii jest dodawania do tortu, którym może być pudding albo ciasteczka, różnych przedmiotów. Pełnią one rolę wróżby, dzięki której można domyślić się co będzie czekało solenizanta w najbliższej...

Pascha Jeszu Pomazańca
Bez kategorii / 13 kwietnia 2022

Największym świętem chrześcijan jest pamiątka śmierci Chrystusa. W 2022 roku obchodzimy 15 kwietnia po zachodzie słońca. Syn Boga tak powiedział: "Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało Moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na Moją Pamiątkę!»" - Ewangelia Łukasza 22: 19. W czasach Pana Jeszu Pomazańca Bożego, w święto Paschy w Jeruszalem zgromadzali się wyznawcy Boga Iszraela, by złożyć ofiarę, a potem razem spożyć baranka paschalnego. Była to pamiątka wyjścia Iszraelitów z Egiptu. Iszraelici byli niewolnikami i Bóg JHWH za pośrednictwem Mojżesza, wyprowadził ich z niewoli. Dziś Pascha zgromadza wyznawców Chrystusa (pl. Pomazańca), gdziekolwiek oni są, we wspólnocie z ich Panem, prawdziwym Barankiem Bożym. Jak wyglądała Pascha u Iszraelitów? Na początku Pascha była świętem rodzinnym. Obchodzono ją o zmierzchu, na wiosnę, kiedy dzień równał się z nocą, czternastego dnia miesiąca Abib lub Miesiąca Kłosów (zwanego po niewoli babilońskiej Nissan). Składano Bogu JHWH w ofierze młode roczne zwierzę, ofiarą było jagnię lub młody koziołek, nie koniecznie samiec, wolny od jakiekolwiek skazy. Składając ofiarę, nie powinno się jej łamać żadnej kości. (Wyj 12: 3-51) ,,Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Iszraela o zmierzchu” – Wyjścia 12: 6. „Nie mogą nic zostawić aż do rana...

Bądźcie więc naśladowcami Boga
Bez kategorii / 2 kwietnia 2022

,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. [Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Jana 13:34,35   Posłaniec Paweł podaje metodę bycia naśladowcami Boga i Mistrza Jeszu ,,Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane; i chodźcie drogą miłości, bo i Pomazaniec was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.”(Ef 5:1,2) ,,Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane;” to nie zwykle trudne zadanie, gdyż to właśnie dzieci najlepiej podtrawią naśladować. Naśladować Boga i jego umiłowanego Syna Jeszu Pomazańca, to znaczy chodzić drogami Bożymi. Naśladowanie jest bowiem wyrazem całkowitego przywiązania i absolutnej uległości, to znaczy wiary i posłuszeństwa. ,,Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie waszą nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jeszu Pomazańca.  Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy,- ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, - ponieważ napisano: „Świętymi bądźcie, gdyż ja świętym jestem” 1 Piotra 1:13-16 Czy naprawdę możliwe jest naśladowanie Boga? Czy nie jest, to przesada? Jeśli my, którzy jesteśmy grzeszni, a władcą...