Upadek USA
Bez kategorii / 1 czerwca 2024

,,Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się niewiasta, i siedmiu jest królów; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją Bestii.”  - Ks. Obj. 17: 9-13   We współczesnym świecie funkcjonują liczne państwa, które odgrywają rolę mocarstw regionalnych lub globalnych, np.: Rosja, Indie, Chiny, Brazylia. Część państw traci znaczenie, upada lub znika z areny dziejowej, inne rosną w siłę. Przemijanie imperiów jest procesem nieuniknionym, o czym przekonało się imperium Babilońskie, imperium Medo - Perskie, czy imperium Greckie. Po prostu trzeba być świadomym tego, że każde imperium znika ze sceny wydarzeń. Pismo Święte wymienia siedem wielkich mocarstw światowych — potężnych imperiów następujących kolejno po sobie w ciągu tysięcy lat dziejów ludzkości. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się niewiasta, i siedmiu jest królów; (Obj 17:9) To znaczy, że siedem głów...