Nie zaparłeś się mego imienia
Bez kategorii / 30 czerwca 2018

Zaprzeć się imienia można na kilka sposobów np. wyrzekając się imienia Jeszu lub zmieniając to imię na inne, mniej lub bardziej podobne do poprzedniego. Przeciwnikom Pana Jeszu przeszkadzało, że, mimo iż został on zabity jego imię staje się coraz bardziej znane i popularne. Byli przekonani, że wystarczy zabić przywódcę a reszta się rozejdzie i problem zniknie (Dzieje 5:36,37). Takie przypadki już historia zanotowała wcześniej, więc faryzeusze działali według sprawdzonej metody. Tymczasem Jeszu zabili a o nim jest coraz głośniej. Z pewnością gdyby Piotr z Janem zaproponowali inne imię, to faryzeusze nie mieliby nic przeciw temu by dalej głosili byleby nie powoływali się na imię tego, którego oni zabili. Dzieje 5: 40 "Usłuchali go zatem i wezwawszy apostołów, wychłostali ich i rozkazali im, żeby przestali mówić z powoływaniem się na imię Jeszu, i pozwolili im odejść." Czyje imię otaczasz szacunkiem twoje własne czy Boże? Prawie każdy człowiek otacza swoje imię szacunkiem. Postępowanie takie jest słuszne, gdyż twoje imię oznacza ciebie samego. Poczucie własnej godności zaszczepił ci twój Stworzyciel. Bóg odznacza się godnością i szanuje swoje imię. Aby sobie z tego w pełni zdać sprawę, wystarczy przypomnieć Dziesięcioro Przykazań. ,,Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego,...