Pamiątka śmierci Chrystusa w 2024 roku.

26 lutego 2024

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jeszu tej nocy, której był wydany, wziął chleb,

a podziękował(Bogu), złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.

Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.

Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. - 1 kor 11: 23-26

 

 

Naśladowcy Syna Bożego 24. marca po zachodzie słońca będą obchodzili, pamiątkę śmierci Pana i Mistrza Jeszu Chrystusa.,,Na to rzekł im Jeszu: Amen, amen, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie." Jana 6:53

 

Żeby spełnić ten warunek trzeba aktywnie uczestniczyć w pamiątce śmierci Chrystusa. Dlaczego więc spożywamy ją, co roku a nie tylko raz? Ponieważ za każdym razem, gdy to robimy przypominamy światu, że Chrystus umarł, by ludzie mogli uwolnić się z niewoli grzechu. Jest to, więc sposób głoszenia i przypominania. Jest to też dowód, że trwamy w Nowym Przymierzu i Chrystusie i nie utraciliśmy wiary w moc przelanej przez niego krwi.

Czy każdy może spożywać Ciało i Krew Chrystusa? Odpowiedz jest oczywista. Nie każdy. 

 

Pierwszym etapem jest, więc wiara i zanurzenie w imieniu Jeszu.

 

Kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jeszu Chrystusa,
zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali zanurzenie. - Dzieje 8:12
 
 
Dlaczego teraz zwlekasz? Zanurz się i obmyj z twoich grzechów,
wzywając Jego imienia! - Dzieje 22:16
 
 
Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, 
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. - Dzieje 10:43
 
 
 
 
 

W tym roku 24. marca 2024 bedziemy obchodzić Pamiatakę. Spotkamy się w centralnej Polsce (pod Łodzią), by wspólnie spożyć chleb i wino czyli ciało i krew Chrystusa Jeszu Syna Bożego. Zgromadzimy się z całej Polski, a nawet z zagranicy. W bardzo przyjemnej przyjacielskiej atmosferze ku chwale Boga Ojca i Pana naszego Jeszu Chrystusa.

 

 

Chwała Panu Jeszu 

 

Stanisław sługa Pan Jeszu. 


Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz