Prawda
Bez kategorii / 21 stycznia 2018

W języku potocznym prawda nazywa się jakąś myśl, mowę  zgodnie z rzeczywistością, albo samą rzeczywistość, która się odsłania, jest jasna, oczywista. Termin;  prawda, prawdziwy. Definicja: prawdziwie kochać prawdę, mówić prawdę, prawda- a-letehes oznacza nie ukryty. W Starym Przymierzu prawda polega przede wszystkim na wierności przymierzu, a w Nowym Przymierzu prawda jest pełna objawienia. Pan nasz Jeszu na ziemi nauczał prawdy o Bogu. Słowo ' Aman i [(por. 'amen) z którego został wyciągniemy rzeczownik 'Emet- prawda] oznacza przede wszystkim być mocnym, pewnym, godnym zaufania. Prawda jest więc właściwością czegoś, co jest trwałe, wypróbowane, coś na czym można się oprzeć. W odniesieniu do Boga Ojca i Syna Bożego Jeszu to droga prawdy która nie zawodnie prowadzi do celu. Stare Przymierze Pozostaje zawsze w związku z ingerencją Boga w historię Iszraela, zawsze dla dobra swego ludu. JHWH jest Bogiem wiernym, zachowujący przymierze  i obietnice. ,, Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: «[Potomstwo] z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie,,. Psalm 132: 11 ,,Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: «[Potomstwo] z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie,, Izajasza 49: 11. ,, I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie,,.  Ozeasza 2: 21

Pascha – Ostatnia Wieczerza
Bez kategorii / 19 stycznia 2018

Ewangelia Łukasza 22: 19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: <<To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!>> W czasach Pana Jeszu Pomazańca Bożego w święto Paschy w Jeruszalem zgromadzali się wyznawcy Boga Iszraela, by złożyć ofiarę, a potem razem spożyć baranka paschalnego. Była to pamiątka wyjścia Iszraelitów z Egiptu. Iszraelici byli niewolnikami i Bóg JHWH za pośrednictwem Mojżesza wyprowadził ich z niewoli. Dziś Pascha zgromadza wyznawców Chrystusa (pl. Pomazańca), gdziekolwiek oni są, we wspólnocie z ich Panem, prawdziwym Barankiem Bożym. Pascha u Iszraeltów Na początku Pascha była świętem rodzinnym. Obchodzono ją o zmierzchu, na wiosnę, kiedy dzień równał się z nocą, czternastego dnia miesiąca Abib lub Miesiąca Kłosów (zwanego po niewoli babilońskiej Nissan). Składano Bogu JHWH w ofierze młode roczne zwierzę, ofiarą było jagnię lub młody koziołek, nie koniecznie samiec, wolny od jakiekolwiek skazy. Składając ofiarę nie powinno się jej łamać żadnej kości. (Wyj 12: 3-51) ,,Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Iszraela o zmierzchu” – Wyjścia 12: 6 „Nie mogą nic zostawić aż do rana ani też żadnej kości łamać; winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu”. – Liczb 9: 12...