Zbawienie
Bez kategorii / 25 listopada 2018

„Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” - 1 Tymoteusza 2:3,4   Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni.(1 Tym 4: 1-10) Dlatego właśnie posłał swego Syna, jako Zbawiciela, aby zbawić grzeszników, w tedy objawiła się łaska i miłość Boga(1 J, 4: 14;Mat 1: 21) . „Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jeszu przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.” - 1 Tymoteusza 1:15 „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” - Tytusa 2: 11 Pan Jeszu objawił się jako Zbawiciel, poprzez swoje pełne wymowy czyny, np.: uzdrawia chorych, przywraca życie.(Mat 9: 21; Mk 3: 4; 5: 23) Trzeba pamiętać, że zbawienie nie ogranicza się do ciała, ale wyzwolenie z mocy grzechu i od jego wpływu.(Łk 7:48,49) Tak więc, by dostąpić zbawienia, należy przyjąć z wiarą Dobrą Nowinę o Chrystusie(Mk 1:1). To zgotowane zbawienie jest celem Jego życia, Pan Jeszu przychodzi na ziemię po to, by ratować, to ,,co zginęło»”-Łk 19:10, ,,by zbawić świat, a nie potępiać go” - J 3: 17, „w celu zbawienia człowieka” - J 5: 34. Warunkiem zbawienia jest...