Czym jest człowiek
Bez kategorii / 15 kwietnia 2018

„Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” -  Psalm 8: 4 Jaką ważną istotą jest człowiek, ze Stwórca wszechrzeczy był tak dalece zainteresowany jego dobrem, iż tak obficie poczynił przygotowania do pojednania jego nawet przez ofiarę swojego Syna? „A kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swe serce?” - Joba 7: 17 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” - Jana 3: 16 Słowo Boże nie bawi się w przypuszczenia, ale właściwie, jako głos Boskiego objawienia, wypowiada się z powagą i stanowczością objaśniając początek, teraźniejszość i przyszłość człowieka. Pogląd biblijny jest jedynie słusznym poglądem i dlatego jest prawdziwie naukowym w tym przedmiocie. Ale Słowo Boże nie pochlebia dumie człowieka; nie czyni z człowieka istoty, której swój rozwój sama sobie zawdzięcza, ani też nie przypisuje tego rozwoju bożkowi natury, która nie jest Bogiem. „Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał?» - mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te [gwiazdy]? - Ten, który w...

Ubodzy
Bez kategorii / 2 kwietnia 2018

Najlepszy przykład dał oczywiście sam Syn Boży Jeszu. W Liście 2 do Koryntian 8:9 posłaniec Paweł napisał: „Znacie dzieło miłości Pana naszego Jeszu Chrystusa, który będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście przez ubóstwo jego bogatymi się stali” (Kow). Apostoł Paweł i inni uczniowie poszli za godnym przykładem Pana Jeszu. Paweł mógł powiedzieć o sobie i swoich towarzyszach, że są „jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor. 6:10; porównaj z tym List do Filipian 3:7, 8). „A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie.” - 1 Koryntian 8: 8 Ubodzy, tak często zapominamy, że w Biblii zajmują bardzo znaczne miejsce. Ale ,ubóstwo, o którym mówi Biblia, nie oznacza jedynie pewnej sytuacji ekonomicznej lub socjalnej ale chodzi o postawę wewnętrzną, postawę duchową.   Stare Przymierze(Testament) Przywódcy Iszraela widzieli w nim najgorsze zło, jakie mogło spaść na człowieka. Był to stan zasługujący na pogardę, pojmowali oni jako zapłatę Bożą. To prawda, że przywódcy Iszraela wiedzą o istnieniu uczciwych ubogich lecz stwierdzają, iż ubóstwo jest bardzo często następstwem opieszałości i nie porządku.(Prz 19: 22) „Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych.” - Przysłów 28: 6...