Błogosławieni, którzy płaczą!
Bez kategorii / 31 grudnia 2018

Smutek W przeciwieństwie do radości, smutek jest przykrym owocem, który ujawnia się na zewnątrz. Przyczyny smutku mogą być różne: jakieś doświadczenie wskazujące na to, że Bóg ukrył swoje oblicze, „Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?” - Psalm 13:2 małżonka sprawująca zawód swoją przewrotnością, „Duch przygnębiony, twarz zasmucona i rana serca - żona przewrotna; ręce bezwładne i kolana bez siły - taka, która unieszczęśliwia swojego męża.” - Syracha 25:23 źle wychowany syn, „Pieść dziecko, a wprawi cię w osłupienie, baw się nim, a sprawi ci smutek.” - Syracha 30:9  przyjaciel, który zdradził, „Czyż nie jest śmiertelną udręką, gdy towarzysz i przyjaciel zmienia się w nieprzyjaciela?” - Syracha 37:2 własna głupota lub złość, „Nauczać głupiego - to jakby nauczać drzemiącego, który jeszcze w końcu zapyta: «A o co chodzi?»” - Syracha 22:10 „Serce przewrotne wyrządza przykrości, ale człowiek z wielkim doświadczeniem będzie umiał mu odpłacić.” - Syracha 36:20 zły język bliźnich, „Północny wiatr sprowadzi deszcz, a język obmówcy - gniew na twarzach.” - Przysłów 25:23 Słowo Boże nie zadowala się ciągłym opowiadaniem zawodów człowieka, skazanego na to, by się żywił ,,chlebem łez”, bez przedstawienia jakiejkolwiek pociechy. „Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami.”...