Bestia

9 marca 2017

Bestia

„Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” Mateusza 24:15,16

Israel został uprzedzony o nadciągającym zniszczeniu. Tym razem jednak było inaczej. Chrystus zapowiedział karę, ale nie zapowiedział jej końca. Naród izraelski nie może mieć żadnej nadziei na zakończenie kary i powrót do łask u prawdziwego Boga. Israel, który chciałby trwać przy starych wierzeniach nie może tego zrobić bez świątyni a tej nikt nie odważy się zbudować.

Mimo że w Palestynie powstało państwo żydowskie nazywane Israele to faktycznie jego władza jest zależna od obecnej potęgi światowej, czyli USA. Israel od czasów powrotu z niewoli babilońskiej jest fikcją państwa prawdziwego, dlatego jest w księdze Objawienia nazwany bestią, której głowami są władcy potęg światowych. Dopiero na tych głowach siedzi Wielka Nierządnica, czyli sekta odstępczych żydów.

Państwo żydowskie będzie bestią tak długo aż na jego tronie zasiądzie prawowity władca, czyli Jeszu, Pomazaniec Boży. Obecna władza nie jest prawowita z punktu widzenia Boga. (Ezechiela 21:25-27 (inne przekłady 21:30-32)

Już w czasach, gdy Pan nasz Jeszu chodził po ziemi istniała organizacja nazywającą siebie Israelem, a faktycznie będącą jego nieudolną imitacją. Wówczas to królem bestii był Herod. Niektórzy, myślą, że on był Israelitą, ale to nieprawda, był Edomitą. Był to fałszywy Israel, ponieważ na tronie nie zasiadał król z pokolenia Dawida. 

Na Ziemi jednak pojawił się prawowity władca, który miał prawo do tronu i on zawarł przymierze z garstką ludzi obiecując, że w odpowiedniej chwili obejmą władzę razem z nim. Jego zwolennicy zostali nazwani prawdziwym Israelem, nawet jeśli pochodzili z innych narodów. (Mat 21: 40-43)

Ponieważ Chrystus wyjawił Israelitom jak uniknąć kary, więc faktycznie spadła ona tylko na tych, co byli zatwardziali i na same miasto, jako ośrodek wielkiego kultu. W tym sensie miasto to do dnia dzisiejszego nie wróciło do życia. (Łuk 21: 5-7, 20-24)

Prawdziwym Israelem dzisiaj są słudzy pomazańcowi a my wiemy, co się wydarzy i jaki będzie koniec (Łuk 21: 14-16; 25-28). Już niebawem Jeruzalem ponownie stanie się centrum, do którego napłyną przedstawiciele wszystkich narodów złożyć hołd Stwórcy 

,,4 Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki,, (Objawienie 15:4)

Zanim do tego dojdzie mocarstwo jakim jest USA musi całkowicie upaść, przestanie być światowym hegemonem (możliwe że upadnie przez wojnę światową) a jego miejsce, na krótko, zajmie państwo żydowskie wsparte przez inne państwa.

A Bestia (Israel), która była i nie ma jej (między 70 a 1948 nie było jej), i ona jest ósmym (musi pokonać siódmego), a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli (te państwa jeszcze nie istniały, prawdopodobnie UE, możliwe że większość państw światowych), lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii (już dziś widzimy, że większość państw jak nie wszystkie popierają państwo żydowskie w Palestynie ,Israel,)Objawienie 17:11-13

Tak więc bestia ma władzę nie tylko swoją, ale tak że innych państw i stojących za nimi demonów. Do tego pojawia się szatan (smok) i daje bestii swoją moc i władzę nad światem. Tą władzę, którą odrzucił nasz pan Jeszu, gdy był kuszony na pustyni, przyjęli Żydzi (Mat 4: 8-10). Nie ma żadnego innego, logicznego uzasadnienia, dla olbrzymich wpływów państwa żydowskie na cały świat, poza otrzymaną demoniczną władzą. (Objawienie 13:4)

Ta wojna będzie wyjątkowo katastrofalna w skutkach skoro mały Israel (bestia z Objawienia) stanie się potęgą światową. Biblia zapowiada jednak, że to stanie się na bardzo krótką chwilę gdyż państwo żydowskie wplącze się w konflikt z Chrystusem a wówczas już nic mu nie pomoże. Zostaną zniszczeni w Wielkim dniu Boga Wszechmogącego a władzę nad miastami obejmą nowi władcy z mianowania królewskiego. (16: 14) Z pewnością o nich mówi księga Objawienia:

"Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni." Objawienie 17:14

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.

                                                                                        

http://www.jeszu.pl/2014/08/antychryst-w-suzbie-izraela.html

 

 

 

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz