Nierządnica

2 marca 2017

Większość chrześcijan twierdzi, że nierządnicą ,,Babilon Wielki,, jest Watykan? Watykan nie jest nierządnicą, jest z jednych z córek nierządnicy i dlatego trudno jest ją odszyfrować. Czyny Watykanu są uderzająco podobne, ponieważ wykonuje i działa na polecenie Babilonu Wielkiego i dlatego większość chrześcijan a przede wszystkim protestanci skupiają się na Watykanie. 

Bazując na propagandzie protestanckiej można dojść do wniosku, że „wielką nierządnicą” jest kościół katolicki a może nawet sam papież. Jednak jest to błędny wniosek. Otóż powołują się oni na fragment księgi Objawienia.

Objawienie 17:9 ,,Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów,, (przekład protestancki – biblia warszawska)

Łączą oni wypowiedź „siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta” z poglądem, że Rzym, w którym rezyduje papież jest zbudowany na siedmiu pagórkach (wzgórzach). Otóż większość osób tej informacji nigdy nie sprawdza.

Według legendy miasto zostało założone przez Romulusa na Palatynie (Mons Palatinus) a więc początek bierze z jednego wzniesienia a nie z, siedmiu, ale to zrozumiałe. Miasto rozwijało się stopniowo obejmując coraz większy obszar. W którymś momencie obejmowało 2 później 3, 4, 5, 6 i 7 pagórków. Oczywiście nie zatrzymało się na tym i rozwijało się dalej. Dziś Rzym, jeśli dobrze policzyłem jest na 11 pagórkach.

A o to lista tych wzgórz:

 1. Awentyn (Mons Aventinus).
 2. Palatyn (Mons Palatinus). Zachodnie jego zbocze zostało nazwane Cermalus.
 3. Kwirynał (Collis Quirinalis). Składa się z trzech szczytów: Latiaris, Mucialis i Salutaris.
 4. Wiminał (Collis Viminalis).
 5. Celius (Mons Caelius).
 6. Eskwilin (Mons Esquilinus). Składający się ze szczytów: Oppius, Cispius i Fagutal.
 7. Kapitol (Mons Capitolinus), którego przełęcz zwana Asylum, dzieli szczyt północny Arx od południowego właściwego Kapitolu.

Te powyżej uznawane są za te siedem, na których miał powstać Rzym. Jednak już w czasach apostołów miasto obejmowało 8 pagórków.

 1. Welia wzgórze w Rzymie, znajdujące się pomiędzy środkową częścią północnego stoku Palatynu a Oppius mons. W latach 80-81 na tym wzgórzu cesarz Tytus wybudował łuk triumfalny.

W późniejszym czasie Rzym się rozbudowywał i objął kolejne wzgórza:

 1. Pincio (Mons Pincius) – wzgórze wewnątrz murów miejskich zbudowanych w latach 270–273 przez cesarza Aureliana.
 2. Janikulum (wł. Gianicolo, łac. Ianiculum)
 3. Watykan ( łac. Mons Vaticanus, wł. Monte Vaticano) – wzgórze w Rzymie. Od 1377 główna siedziba papiestwa. Od 1929 większość obszaru należy do państwa Watykan. Wzgórze Watykańskie nie należy do siedmiu wzgórz Rzymu.

Jak widzisz naprawdę katolicyzm „rozsiadł” się tylko na jednym wzgórzu w dodatku takim, które nigdy nie było zaliczane do tych mitycznych siedmiu. Co prawda w pewnym okresie papieże mieli władzę nad całym Rzymem, ale już wówczas miał on, co najmniej dziewięć wzniesień a nie siedem a to szczegół niepasujący do objawienia. W chwili pisania księgi Objawienia Rzym obejmował 8 pagórków, gdy papieże rządzili obejmował 9 pagórków a obecnie obejmuje 11 pagórków, ale papieże swoją władzą obejmują tylko jeden. W czasach, kiedy Rzym obejmował siedem wzniesień nie było jeszcze papiestwa.

Twierdzenie, że „wielka nierządnica” to katolicyzm mija się z prawdą i nie jest oparte na Piśmie świętym. Jest to tym bardziej oczywiste, gdy wykażemy większą wnikliwość, do czego zresztą jesteśmy zachęcani przez samą treść objawienia.

9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów.

„Siedem głów, to siedem pagórków” i odwrotnie pagórki to jest to samo, co głowy. Skoro „nierządnica” siedzi na siedmiu głowach to znaczy, że ma władzę nad ich rozumem albo ich głowy są zaprzątnięte sprawą „nierządnicy”. Pagórki są symbolem władzy, nad którym swoją kontrolę sprawuje „nierządnica” i nie chodzi tu o dosłowne pagórki. Zupełnie nie ma sensu tłumaczyć, że siedem głów to siedem dosłownych pagórków jak sugerują protestanci. Bez głów bestia jest ślepa, głucha, i pozbawiona mózgu.

Ta błędna interpretacja jest rozpowszechniana, dlatego że pasuje protestantom a także jest korzystna dla prawdziwej „nierządnicy”, która dzięki temu działa bez zwracania na siebie uwagi. Protestanci jak sama nazwa podpowiada są zorientowani na protest. Historia pokazuje, że ich głównym celem jest sprzeciw wobec katolicyzmu i papieża, co niestety wypacza ich sposób rozumowania.

Zresztą zwróć uwagę, że objawienie samo wyjaśnia, iż tymi głowami i pagórkami są królowie.

(9) …siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów.

Ten protestancki przekład może mylić. Zobaczmy jak wygląda dosłowne tłumaczenie tego fragmentu:

(9) …siedem głów siedmioma górami są gdzie kobieta siedzi na nich i królami siedmioma są

Samo objawienie wyjaśnia nam, że siedem głów to jest to samo, co siedem pagórków i siedmiu królów. Dalej w dosłownym przekładzie czytamy:

(10) pięciu upadło jeden jest inny jeszcze nie przyszedł i kiedy przyjdzie trochę on ma zostać

To znaczy, że siedem głów bestii nie sprawują władzy jednocześnie, lecz w określonej kolejności. Pięciu królów (głów i pagórków) należy już do przeszłości (Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja) w chwili, gdy Jan spisuje objawienie jest szósty król (Rzym) a siódmy ma dopiero nadejść. Za czasów szóstego króla, czyli Rzymu bestia ma przestać istnieć. Wcześniej, bowiem o tej bestii czytamy:

Objawienie 17:8 ,,Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie,,.

Około 100 roku po Chr. dowiadujemy się że tej bestii już nie ma. O „nierządnicy” nie dowiadujemy się by zniknęła na jakiś czas. Wygląda na to, że siedzi na głowie tych siedmiu królów przez cały czas a więc siedzi na głowie Egiptu, Asyrii, Babilonu, Medo-Persji, Grecji i siedzi też na głowie Rzymu, choć w tym czasie znika bestia (zwierzę). Kolejnym siódmym królem, któremu na głowie siedzi „nierządnica” jest dzisiejsze mocarstwo angloamerykańskie. Po raz drugi w historii mamy mocarstwo dwuczłonowe. O tym dzisiejszym czytamy w księdze Daniela.

Daniel 2:41-43 ,,To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną,,.

Nie wiele osób wie, że przez bardzo długi okres kontynuatorami szóstej potęgi byli Turcy i Niemcy. Turcy bardziej symbolicznie a Niemcy całkiem poważnie uważali się za kontynuatorów potęgi rzymskiej. Zachodni tytuł cesarski oficjalnie przeszedł w 962 r.  na królów niemieckich, którzy zostali uznani cesarzami rzymskimi przez rzymski Wschód (Bizancjum). Święte Cesarstwo Rzymskie, zwane czasem potocznie rzymsko-niemieckim, oficjalnie zakończyło swój byt w 1806 r., kiedy imperator Franciszek III został zmuszony do abdykacji przez Napoleona I. Było to jednak chwilowe potknięcie i Niemcy nie zrezygnowały z przyznawania się do cesarstwa rzymskiego. Szybko zaczęli odbudowywać swoją potęgę i jeszcze Hitler nawiązywał do tradycji rzymskich.

Gdy tylko Imperium Rzymskie chyliło się ku ostatecznemu upadkowi. Przedstawiciele „wielkiej nierządnicy” zaczęli pracę nad wpływami w nowo wyłaniającej się potędze. Brali w tym czynny udział. W Ameryce mieli duży wpływ na to, nowo powstałe państwo.

Dwie potęgi (Wielka Brytania i USA) dwukrotnie pokonały w XX wieku Niemcy. Drugie zwycięstwo już ostatecznie pokazało, kto jest siódmą potęgą na świecie. W tym czasie też na arenę światową wróciła czerwona (dokładnie szkarłatna) bestia, która jest ósmym królem i która zmierza do zagłady. W  proroctwa Daniela. Wspomniał on o tym, że siódmy król będzie rozdwojony.

Daniela 2:43 ,,To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną,,.

Dokładnie tak jest z potęgą anglo-amerykańską. Nie stanowią monolitu, mimo że ściśle ze sobą współpracują, są ze sobą spokrewnieni genetycznie (biblijne określenie „ ludzkim nasieniem”), ponieważ USA powstało w dużym stopniu na bazie osadników angielskich. Jest to, więc jakby ten sam kraj, ale jednak nie taki sam.

Niebawem ta nierządnica czyli Babilon Wielki zostanie zniszczona i będzie to z wyroku bożego, w Objawieniu czytamy rozdziale 17 a wierszu 16 i 17

 ,,16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, 17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią,,

Stanisław sługa Pana Jeszu.

                                                                          

http://www.jeszu.pl/2013/03/kim-jest-wielka-nierzadnica.html

www.jeszu.pl

 

Udostępnij

Jeden komentarz

 • Kasia 9 marca 2017jako23:48

  Naprawde bardzo dobrze zredagowany artykul!
  Dowiedzialam sie duzo nowych faktow zwlaszcza o wzgorzach na ktorych jest polozony Rzym . Dziekuje bracie Stanislawie.

Dodaj komentarz