Upadł ,,Babilon Wielki,,

24 lutego 2017

Upadł ,,Babilon Wielki,,

 

Apokalipsa 17: 1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu». 3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. 4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi"

Nierządnica opisana przez Jana jest to żydowski system finansowo-religijny, który faktycznie uprawia nierząd z królami ziemi, ma olbrzymi wpływ na władców politycznych na ziemi, jest ona pewna siebie i swojej nietykalności, nic dziwnego że jedno z jej imion to „Babilon Wielki”. Starożytny Babilon był miastem tak potężnie obwarowanym, że jego władcy byli pewni, iż nigdy nikt nie zdoła go zdobyć. Bóg jednak zapowiedział z dużym wyprzedzeniem, że zostanie zdobyte jednej nocy i tak się stało. (Jer. 51: 37-39) Izajasz prorokował o upadku Babilonu około 200 lat wcześniej, czyli przed jego powstaniem jako mocarstwa. Zapowiedział również kto go pokona. (Izaj. 21: 2, 5, 9; Jer. 51: 28-33)

Tak jak dokładnie spełniły się przepowiednie dotyczące starożytnego miasta Babilon tak też spełnia się przepowiednie dotyczące upadku ,, Babilonu Wielkiego,, czyli żydowskiego system finansowo-religijnego. W tym przypadku również przepowiedziano, kto zniszczy Babilon Wielki.

Ap. 12: 15 I rzecze do mnie: ,,Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,, BT

Niestety dziś wielu chrześcijan sympatyzuje z „nierządnicą”. Ponieważ Wielka Nierządnica upija narody swoim winem to znaczy, że te narody i poszczególni ludzie są w stanie miłego podniecenia. Wszędzie tam, gdzie wielka Nierządnica upija narody, panuje przeświadczenie o niekończącej się przyjemności. Narody a tak że Polacy są pod wpływem Wielkiej Nierządnicy od roku, 1989 kiedy to zaczęła ona wprowadzać swój dobrobyt przez system kredytów bankowych. Polacy tak się upili, że odczuwają euforię dobrobytu mimo, że są coraz biedniejsi. Polska powoli traci od tego czasu cały przemysł, z ulic znikają sklepy, a ich miejsce zajmują przedstawicielstwa Wielkiej Nierządnicy, czyli banki.  Zamiast odciąć się od systemu bankowości babilońskiej wezmą kolejny kredyt, czyli będą się upijać tym winem aż do samego końca. Będą wychodzić z długów zaciągając kolejny dług, tak jak pijak leczy kaca ponownie sięgając po kieliszek.

Śledząc wnikliwie historie i aktualne doniesienia prasowe można dostrzec wpływy i powiązania Wielkiej Nierządnicy z politykami, artystami, i biznesmenami (kupcami) ale to potrwa już niedługo. Z historii XX wieku warto sprawdzić, które banki finansowały Lenina, Stalina i Hitlera by ze zdziwieniem odkryć, że wywodzą się one z tego samego środowiska. Są to ukrywane przed nami fakty. Oczywiście banki to tylko narzędzie w rękach Wielkiej Nierządnicy, wino którym upija władców i całe narody. Nawet dzisiejsze działania państwa islamskiego są wspierane przez Wielką nierządnicę.

Jednak ostatnie wydarzenia sprzyjają ujawnieniu „wielkiej nierządnicy”. Coraz więcej osób zauważa, że muzułmańskimi mordercami sterują ludzie żyjący w krajach zachodu. Wojna w Syrii pokazuje, że USA jest pod władzą „wielkiej nierządnicy”. USA jest upita propagandą „nierządnicy” do tego stopnia, że amerykańscy chrześcijanie popierają muzułmańskie bandy mordujące chrześcijan.

Wielka nierządnica sama nie jest władcą, ale zachowuje się jakby miała władzę najwyższą. To „nierządnica” ustanawia władców którzy niczym marionetki robią co ona im każe.

Objawienie 18: 7 …mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam boleści".

Obecnie żyjemy w świecie zdominowanym przez media i propagandę „Babilonu Wielkiego”, ale pocieszające jest to, że już niedługo zostanie ujawnione wszelkie zło i wina krwi tej zbrodniczej organizacji.

Objawienie 17:Ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce.

Objawienie 18: 24 W tobie krew proroków i świętych znaleziono i wszystkich zabitych [w ofierze] na ziemi.

Nie możemy się doczekać dnia, kiedy „nierządnica wielka” odpowie za swoje zbrodnie. Z proroctwa Objawienia wynika, że upadek będą obserwować nie tylko wierni naśladowcy Pomazańca Bożego, ale także jej dawni kochankowie i handlowcy. Obj 18: 8-11

Ty jednak weź sobie do serca wezwanie z Objawienie:18: 2, 4, 5

I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (...) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.

https://vimeo.com/73212797

https://www.youtube.com/watch?v=KbFoqR6UtQY

https://www.youtube.com/watch?v=zPgX-Wk35fE

Stanisław sługa Pana Jeszu.


http://www.jeszu.pl/

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz