Moim Panem jest Jeszu
Bez kategorii / 26 grudnia 2023

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jeszu, Pana, tak w Nim chodźcie, zakorzenieni i zbudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono; przepełnieni wdzięcznością. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na [własną] korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.  – Kolosan 2: 6-8   Biorąc wartość imienia Chrystusa Syna Bożego i z tym imieniem się wiąże, a także wypowiedzi zawartych w księgach(pismach Apostołów) nie można lekceważąco podchodzić od imienia naszego Pana. Z listu apostoła Pawła do Kolosan 2:7 odczytujemy, że jest nauką o Pomazańcu Jeszu jako Panu. Oburzą się osoby i powiedzą, my z godnością i czcią podchodzimy do imienia Jezus, Chesusu, Isus. Oczywiście wierzę ich szczerą intencję co do wielbienia tych imion. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w tchnieniu(duchu) i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. – Jana 4: 23 Prawdą jest, że  Syn Boży dostał i zostało objawione formie Jeszu, w takiej formie nakazał je spisać apostołom i jest to święte imię naszego Zbawiciela. W tym imieniu mamy wzywać i zanosić modlitwy do Boga Ojca. Sercem bowiem wierzy się dla usprawiedliwienia, ustami zaś...