Jak często powinna odbywać się pamiątka Wieczerzy Pańskiej.
Bez kategorii / 18 marca 2024

A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, [niech przyjdzie] pokój i miłosierdzie, i na Iszraela Bożego. – Galatów 6:16   Jak często należy zatem obchodzić pamiątkę śmierci Pan Jeszu? Tylko raz w roku, gdyż tak właśnie zazwyczaj upamiętnia się różne doniosłe wydarzenia. Poza tym Pan Jeszu poniósł śmierć w dniu judejskiego święta Paschy, obchodzonego raz w roku. Dlatego też apostoł Paweł nazwał Go „Chrystus bowiem, nasza Pascha”, jako że Jego ofiarna śmierć otworzyła drogę do życia eonowego(wiecznego) dla Iszraela Bożego. Podobnie jak pierwsza ofiara paschalna pozwoliła zachować życie pierworodnym iszraelskim w Egipcie i utorowała drogę do uwolnienia z niewoli całego narodu. ,,Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.” – 1 Koryntian 5: 7 jeszu.org Jak rozumieć słowa ap. Pawła: „Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie”? Zdefiniujmy słowo „Ilekroć” – gr. ὁσάκις – hosakis; Strong- Sposób użycia: tak często, jak, tyle razy, jak. Słownik Abotta- Smifha - wskazujący na zależność zachodzącą między regularnie powtarzającymi się faktami. Więc tyle razy co – tak ile razy, jak. Apostoł Paweł nie użył w tekście greckim słowa ,,pollákis”, które oznacza „często”, „częstokroć”. Posłużył się natomiast wyrazem hosákis, który można przetłumaczyć...