Dzień urodzin

3 maja 2022

Co jednak powiedzieć o świętowaniu urodzin? –Pytania świadków Jehowy.

 

Dzień urodzin… szczególnie ważny dzień dla każdego(nie dla każdego ), zazwyczaj rodzinnie, w gronie najbliższych… od najmłodszych lat pokazujemy dzieciom, że są dla nas najważniejszymi skarbami i radośnie w tym uczestniczymy. Trochę jest inaczej już z dorosłymi. Świętowanie urodzin to przemiły zwyczaj mający swoją długoletnią tradycję i różne odmiany zwyczajów w zależności od okręgu kulturowego.

Już w Starożytnym Rzymie, za czasów cesarza Hadriana, rozpropagowany był zwyczaj częstowania urodzinowym, słodkim ciastem. Jeżeli osoba nie mogła uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym, solenizant wysyłał jej takie właśnie ciasto urodzinowe.

Grecy natomiast wprowadzili zwyczaj umieszczania w cieście płonących świeczek. Prawdopodobnie tradycja ta czerpie z obrzędów świąt Artemidy, podczas których bogini składało się dary w postaci okrągłych, miodowych ciast właśnie z płonącymi świeczkami.

W kulturze Azteków i Majów bardzo ważne były piętnaste urodziny każdej dziewczynki. Dzień ten był bowiem jej pożegnaniem się z dzieciństwem i rodzinnym domem. Udawała się wówczas do telpochcalli, gdzie rozpoczynała naukę tradycji i historii, a także (jeżeli nie przede wszystkim) obowiązków małżeńskich.

Tradycją w Anglii jest dodawania do tortu, którym może być pudding albo ciasteczka, różnych przedmiotów. Pełnią one rolę wróżby, dzięki której można domyślić się co będzie czekało solenizanta w najbliższej przyszłości. Z najbardziej popularnych to moneta, która symbolizuje bogactwo, obrączka – rychłe zamążpójście, naparstek – wręcz odwrotnie stan bezżenny.

W Argentynie gdzie również piętnaste urodziny świętuje się szczególnie uroczyście, solenizantka powinna odtańczyć piętnaście tańców, z czego pierwszy ze swoim ojcem.

W Australii najhuczniejsza impreza urodzinowa odbywa się w dniu dwudziestych pierwszych urodzin. Wówczas to osoba wchodząca w ten wiek otrzymuje od rodziny klucze od domu, co stanowi symbol uznania jej odpowiedzialności.

Brazylijskie urodziny nie mogą odbyć się bez specjalnego tortu w kształcie owoców.

Chińczycy całemu światu na przekór, w dniu swoich narodzin liczą sobie już rok życia, ponieważ uznają „życie płodowe”. Urodziny natomiast świętują wszyscy w tym samym czasie, podczas obchodów nadejścia Nowego Roku.

Każde z państw posiada charakterystyczne zwyczaje, które dla nich są czymś zupełnie naturalnym, a dla osób z innych kręgów kulturowych mogą wydawać się dziwne, śmieszne lub całkowicie nie na miejscu.

Urodziny w świetle Biblii.

Biblia nigdzie nie nakazuje świętować tego wydarzenia, ale i także nie zakazuje.

Według Biblii dzień narodzin dziecka był dla rodziców dniem radości i wdzięczności. Traktowano to tak: ,,Oto synowie są dziedzictwem od Boga; owoc łona jest nagrodą” (Ps. 127:3; Łukasza 1:57,58). Wiemy również, że w czasach biblijnych słudzy Boga pamiętali o dniu swoich urodzin. Na przykład: Pismo Święte podaje wiek Noego i Abrahama w różnych momentach ich życia, a także dokładny wiek ich śmierci (Rodz. 7:6, 11, 13; 9:28, 29; 12:4; 17:24; 25:7). Za czasów Prawa Mojżeszowego członkowie pokolenia Lewiego prowadzili zapisy swego wieku, by wiedzieć, czy mają wystarczającą liczbę lat, do służby w Bożej świątyni. (Liczb 4:46,47) Czy to oznacza, że czciciele Boga w przeszłości obchodzili urodziny?

Ludzie, którzy tak myślą, wskazują na teksty Hioba 1:4 i Ozeasza 7:5. Pierwszy fragment mówi o tym, że siedmiu synów Hioba „urządzało uczty w swoich domach, każdy w swoim dniu”. Drugi mówi o książętach iszraelskich, którzy ‘nabawili się choroby z powodu wina’ w uroczystym ‘dniu naszego króla’. Czy te uroczystości były związane z urodzinami? Oczywiście, że tak.

W Hioba 1:4” czytamy,, Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi”. Jak czytamy  synowie Hioba całe życie nic by nie robili, tylko ucztowali dzień w dzień ,gdyby tak było to siedmiu synów Hioba miał swój dzień na ucztę, a dni w tygodniu od zawsze jest też siedem, to ci ludzie nie zajmowaliby się niczym innym jak nieustannym świętowaniem! To byłyby „rozpasanie, pijatyki, hulanki” (Gal 5:19-21). Jest to nie do pomyślenia, żeby taka bogobojna rodzina zachowywała się w ten sposób. W tamtych czasach trzeba było bardzo ciężko pracować, a ucztowanie nie należało do codziennych zwyczajów. Pismo Święte wspomina o urodzinach dziecka jako o czymś bardzo radosnym (Jer 20:15). Każdy normalny rodzic cieszy się z narodzin dziecka. Każdy normalny tata, mama, dziadek i babcia cieszą się bardzo gdy mają sposobność uczestniczyć w pierwszych urodzinach.

Przejdźmy do Nowego Przymierza (Testamentu).

Marka 6: 17-28, 29-46

,,17 Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. 18 Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony twego brata».” ,, 24 Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Zanurzyciela».”

,,Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.” Mat 14: 12. Co uczynili uczniowie Jana Zanurzyciela ,,zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jeszu”.

Co uczynił Pan Jeszu. Czy potępił urodziny? Czy powiedział abyście nie urządzali przyjęć urodzinowych? NIC Takiego nie znajdziemy!

,,Gdy Jeszu to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych” Mat 14: 13,14BT

Jak czytamy w sprawozdaniu przy Mistrzu Jeszu były wielkie tłumy. Przecież Mistrz miał okazję potępić urodziny i zakazać tej uroczystości.

Nawet jak wieczorem spotkał się z uczniami to tego nie uczynił ,,A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» 16 Lecz Jeszu im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»” Mat 14: 15.bt

W którym miejscu Pisma Świętego znajdziemy, abyśmy nie urządzali urodzin lub nie składali sobie w tym dniu życzeń?

W który miejscu znajdziemy potępienie albo to czynili:

Stare Przymierze (Testament)

- prorocy

- kapłani Iszraela

- sam Mojżesz

- Hiob

Nowe Przymierze (Testament)

- apostołowie

- uczniowie Jana Zanurzyciela

- I sam Pan Jeszu

Proszę wskazać takie miejsce?

Zwyczaj ucztowania urodzin jest stary jak świat i nie jest to tylko pogański zwyczaj. Ale to nie wina tego dnia, ze obcięto głowę. Bierzmy również pod uwagę ,że te osoby nadużywali wina i trunków odurzających.  Biblia potępia „rozpasanie, pijatyki, hulanki” (Gal 5:19-21). A nie jakiś szczególny dzień. Mamy hamować się od bałwochwalstwa, pijatyk, hulanek.

,,Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia lub w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu!” (Kolosan 2:15)

Naśladowcy Jeszu wyruszyli do ludzi różnych narodowości nie z ogniem i mieczem. Czy zakazami, nakazami lub z potępieniem. Lecz ze spisanym Słowem Bożym i dowodzili swych racji w sposób pokojowy. W drodze do obcych krajów nie towarzyszyły im oddziały zbrojne, niosące gwałt, tortury i śmierć tym, którzy nie chcieliby dać się zanurzyć w imię Jeszu(Mat 28:19,20, Dz 2:38 ). Spotykali ludzi którzy od pokoleń uczestniczyli w tradycjach swoich przodków.  Pomazańcowi za przykładem swojego Mistrza głosili wszystkim dobrą nowinę o Królestwie Bożym i zachęcali ich do zastanowienia się nad orędziem zawartym w Piśmie Świętym.  Plonem owej działalności były między innymi owoce ducha „miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą” (Gal. 5:22, 23).

Liście do Filipian 4:5 ,,Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” Najgorszy jest fanatyzm, fanatyzm przeszkadza jedna sprawa, o ile pijak wie, że po przekroczeniu pewnej granicy staje się śmieszny społecznie o tyle fanatyk tej śmieszności po przekroczeniu pewnej granicy nie dostrzega.

Fanatyzm określono  jako „przesadną lub szaleńczą gorliwość” . Przytaczając jedno z dwóch najważniejszych przykazań rzekł przecież: „Będziesz miłować swego bliźniego jak siebie samego” (Mat. 22:39)

Poszczególne osoby mogą mylnie sobie tłumaczyć pobudki naszego uczestniczenia w różnych uroczystościach jak np: Wesele. Przecież wesela są uroczystościami też pogańskimi. Widziałem na własne oczy, co robili biesiadnicy na weselu.  I co ,nikt już nie pójdzie na wesele?

Apostoł Piotr zaznacza, że możemy i powinniśmy sprawować się w taki sposób, by naszym krytykom wytrącić broń z ręki. „Zachowujcie czyste sumienie” - 1 Piotra 3:16, 17

I co najważniejsze 1 Kor 4: 4 ,,Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią”.

 

Stanisław Sługa Pan Jeszu


http://Urodziny u Hioba - urodziny w Biblii

http://pomazancowy.blogspot.com/2015/11/urodziny-w-swietle-biblii.html


źródło:

jeszu.pl

jeszu.info

Zwyczaje urodzinowe w krajach Ameryki Łacińskiej. http://www.feliz-aniversario.com/

Happy Birthday/życzenia urodzinowe/szczęśliwych urodzin/stylzycia.com

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz