Kim jest Jeszu?
Kwiecień / 16 maja 2017

Co Biblia mówi o naszym Panu Jeszu? Zacznijmy od dobrze znanej deklaracji. Mateusza, 16: 13 "Gdy Jeszu przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:, «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Zanurzyciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».15 Jeszu zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem".  W tym fragmencie Piotr oświadczył, a Jeszu przyznał, że jest "Pomazańcem" (to znaczy Meszjaszem). "Mashiach" znaczy Pomazaniec), Syna Boga żywego. Tak, więc możemy powiedzieć, że Jeszu jest:

Stworzenia Boże w niebie
Kwiecień / 20 kwietnia 2017

Czy Bóg i jednorodzony Syn Boży są jedynymi mieszkańcami niewidzialnych niebios? Nie! Pismo święte mówi o niezliczonych zastępach innych żyjących, rozumnych mieszkańcach niebios. Np.: prorok Daniel w opisie swego widzenia, które dostał tak relacjonuje: ,, 9 Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. 10 Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi,, Dan 7: 9, 10 Ponad sześć wieków później posłaniec (apostoł) Jan pisał o tronie Bożym i o Synu Bożym, który został złożony w ofierze jak baranek; Jan opisuje to następująco: ,,I ujrzałem, i usłyszałem dokoła tronu i istot żywych*, i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». Obj 5: 11, 12  Jak powstały wszystkie te miliony niebiańskich stworzeń duchowych?. Wyjaśnia to Biblia. Przypomnij sobie, że według Przypowieści 8: 30 (BT) usposobiona Mądrość mówi: ,,Stałam się przy nim mistrzowskim robotnikiem”. Mądry ,,jednorodzony Syn Boży” został więc mistrzowskim...

Jana 2: 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!»
Kwiecień / 16 kwietnia 2017

Jana 2: 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Tutaj Jeszu mówi w gniewie tym, którzy sprzedają towary w granicach świątyni. Oto tekst prowadzący do jego wypowiedzi: ,,13 Zbliżała się pora Paschy judejskiej i Jeszu udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał,,.(Jana 2: 13-15) Pan nasz Jeszu w gniewie powywracał stoły, powypędzał zwierzęta. Był bardzo zdenerwowany. Dlaczego Jeszu tak się zdenerwował? Zastanówmy się, jak Jeszu opisał świątynię: "dom mojego Ojca" Tutaj widzimy trzy trafne słowa: Jeszu użył słowa ,,mojego,, jest to osobisty związek między Synem Jeszu a Bogiem Ojcem, związek oparty na wielkiej miłości. Zastanów się nad używaniem słowa "mojego, mój", gdy ktoś mówi "mój mąż" lub "mój brat''. Jeszu nie jest właścicielem Boga bardziej niż żona nie jest właścicielem męża lub brat nie jest właścicielem drugiego brata. Jednak korzystanie z „mojego” oznacza szczególną zależność: jedność w miłości. „Ojciec” oznacza, że Bóg jest osobą, oddzieloną od Syna. „Ojciec” wskazuje również na szczególną więź, na...

Czy zrodzenie jest stworzeniem?
Kwiecień / 14 kwietnia 2017

Jednakże wielu ludzi badający Biblię świętą trudno jest zrozumieć, dlaczego ,,jednorodzony Syn Boży,, również ma być stworzeniem. Jednorodzony Syn był początkiem i bezpośrednim stworzeniem Bożym, stworzony bez udziału jakiegokolwiek pośrednika. Poza tym w związku ze zrodzeniem nie powinniśmy sobie wyobrażać, że Bóg ma łono jak kobieta. Bóg nie jest kobietą. Zrodzenie nie wyklucza stworzenia a stworzenie nie wyklucza zrodzenia. Jakie jest znaczenie słowa ,rodzić, w pierwotnym języku hebrajskim i pospolitej greczyźnie? Poszukaj w słowniku. Czytamy tam min., że ,,rodzić,, znaczy dawać początek czemu; tworzyć, wywoływać, sprawić co,,(Słownik języka polskiego wyd. PAN) Słowo jednorodzony – słowo staropolskie dokładnie znaczy ,,jedynak, jedyne dziecko,, (po grecku monogenes) znaczy ,,jedynak, jedyne dziecko, jedyny w swym rodzaju,,. A greckie słowo (genneo) tłumaczone na ,,rodzić,, oznacza według Leksykonu grecko-angielskiego: ,,(…) przeważnie o ojcu: płodzić; o matce: wydawać na świat, urodzić; w stronie średniej: wydawać z siebie, tworzyć, wytwarzać, wyrastać; w przenośni: rodzić, wywoływać, powoływać do istnienia,,. Natchnione pisma Hebrajskie mówią o rodzeniu rzeczy, które nie są ani ludźmi, ani zwierzętami. Na przykład w Przypowieściach 27: 1 znajdujemy następujące ostrzeżenie: ,, Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień zrodzi,, Również w Izajasza 55: 10 ,,Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i...

Jana 4: 50 Rzekł do niego Jeszu: «Idź, syn twój żyje».
Bez kategorii , Kwiecień / 13 kwietnia 2017

  Rzekł do niego Jeszu: <<Idź, syn twój żyje>> Jana 4: 48 Jeszu rzekł do niego: «Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie». 49 Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». 50 Rzekł do niego Jeszu: «Idź, syn twój żyje».   Tutaj Pan nasz Jeszu wyjaśnia przyczyny uzdrowienia. Jeszu odpowiada „rzymskiemu urzędnikowi”, który prosił, aby uzdrowił jego umierającego syna. To ilustruje, że Jeszu nie był zainteresowany uzdrowieniem ciała każdego. Oczywiście był upełnomocniony tą umiejętnością: mógł uzdrowić wszystkich, których zobaczył, gdyby Bóg tego chciał. Po zadaniu pytania przez Pana (Jana 4: 48), a urzędnik rzymski odpowiedział: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Jana 4: 49 Innymi słowy, urzędnik w chwili obecnej nie troszczył się o naukę Boga lub Pan Jeszu. Był zainteresowany tylko życiem i zdrowiem syna. Pan Jeszu nie musiał iść do jego syna, żeby go uzdrowić. Jeszu po prostu powiedział: ,, Idź, Twój syn będzie żył ". Innymi słowy, Jeszu mógł uzdrowić syna mężczyzny, nie widząc, na co był chory, czy nawet gdzie on był. Jak to się stało? Czy Jeszu miał jakieś magiczne moce? Skąd wzięły się jego cudowne moce? W rzeczywistości Jeszu wyjaśnia jasno, że Jego moc pochodzi od Boga. 21 Jeszu im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: jeśli...