Czy zrodzenie jest stworzeniem?

14 kwietnia 2017

Jednakże wielu ludzi badający Biblię świętą trudno jest zrozumieć, dlaczego ,,jednorodzony Syn Boży,, również ma być stworzeniem. Jednorodzony Syn był początkiem i bezpośrednim stworzeniem Bożym, stworzony bez udziału jakiegokolwiek pośrednika. Poza tym w związku ze zrodzeniem nie powinniśmy sobie wyobrażać, że Bóg ma łono jak kobieta. Bóg nie jest kobietą. Zrodzenie nie wyklucza stworzenia a stworzenie nie wyklucza zrodzenia.

Jakie jest znaczenie słowa ,rodzić, w pierwotnym języku hebrajskim i pospolitej greczyźnie? Poszukaj w słowniku. Czytamy tam min., że ,,rodzić,, znaczy dawać początek czemu; tworzyć, wywoływać, sprawić co,,(Słownik języka polskiego wyd. PAN) Słowo jednorodzony – słowo staropolskie dokładnie znaczy ,,jedynak, jedyne dziecko,, (po grecku monogenes) znaczy ,,jedynak, jedyne dziecko, jedyny w swym rodzaju,,. A greckie słowo (genneo) tłumaczone na ,,rodzić,, oznacza według Leksykonu grecko-angielskiego: ,,(…) przeważnie o ojcu: płodzić; o matce: wydawać na świat, urodzić; w stronie średniej: wydawać z siebie, tworzyć, wytwarzać, wyrastać; w przenośni: rodzić, wywoływać, powoływać do istnienia,,.

Natchnione pisma Hebrajskie mówią o rodzeniu rzeczy, które nie są ani ludźmi, ani zwierzętami. Na przykład w Przypowieściach 27: 1 znajdujemy następujące ostrzeżenie: ,, Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień zrodzi,, Również w Izajasza 55: 10

,,Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, zrodzi nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,,.

W Izajasza 59: 4 ,,Nikt nie skarży się do sądu według słuszności i nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi: byleby się oprzeć na fałszu i powiedzieć kłamstwo, byle uknuć podstęp i spłodzić niegodziwość,,.

W Joba 38: 28  ,,Kto zrodził krople rosy i deszcz? Pan Bóg. Czy wiec nie powinniśmy nazywać Boga Ojcem rodzicielem?"

Na ogół tego nie robimy, ponieważ deszcz i rosa nie są osobami. Raczej, stosownie do dalszych słów z 1 Mojż 2: 4 ,,Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi,,.

 A zatem zrodzone rzeczy są Jego stworzeniami. Nie możemy powiedzieć, że niebiosa i ziemia nie są rzeczami stworzonymi tylko dlatego, że nazwano je ,zrodzonymi,

Zgodnie z myślą w 1 Mojżeszowej 2: 4 prorok Mojżesz mówi w Psalmie 90: 1, 2:

,,Błaganie Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem,,.

Nie możemy twierdzić, że skoro Bóg zrodził góry, ziemię i świat, to te rzeczy nie są Jego stworzeniami. A zatem w odniesieniu do dzieła Bożego ,,zrodzenie” oznacza ,,stworzenie”.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


 

Część 3 ,,Stworzenia Boże w niebie''


http://Bóg Ojciec – Stwórca 

Udostępnij

Jeden komentarz

Dodaj komentarz