Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem?
Styczeń / 4 stycznia 2017

Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem? Słowo ,,święta tajemnica’’ występuje w Biblii dwadzieścia osiem razy, ale nie w natchnionych Pismach Hebrajskich, tylko w natchnionych Pismach Greckich. W Biblii czytamy o ,,tajemnicy Królestwa Bożego’’ i o ,,tajemnicy Ewangelii’’, o ,,tajemnicy nieprawości’’, o ,,tajemnicy wiary’’, o ,,tajemnicy pobożności’’, o ,,tajemnicy siedmiu gwiazd’’, o ,,taj...

Czy podlegasz Mojżeszowemu Dziesięciorgu Przykazań?
Grudzień / 29 grudnia 2016

W Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa. W związku z tym nasuwa się pytanie: Komu te prawo było dane i czy ty osobiście, a wraz z tobą wszyscy pozostali ludzie: buddyści, wyznawcy hinduizmu, konfucjanie, szintoiści, muzułmanie, chrześcijanie, żydzi oraz jeszcze inni wierzący, podlegacie temu prawu danemu za pośrednictwem proroka Mojżesza...

Hiob-kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.
Grudzień / 25 grudnia 2016

Hiob- kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.   Wiele ludzi znękanych duchowo woła w udręce, Jeżeli istnieje Bóg to, dlaczego jest tyle smutku, cierpienia i zła? Nie umiejąc znaleźć na to pytanie, tracą wiarę w Boga. Jeżeli więc nie chcemy z powodu braku zrozumienia stać się ateistami czy niedowiarkami, a w najgorszym razie szydercami, to musimy zajrzeć do spisanego Słowa Bożego, Biblii, a...

Imię naszego Pana.
Grudzień / 24 grudnia 2016

Imię naszego Pana. Apostołowie byli wiernymi uczniami Pana, nie pozwolili na przekręcanie słów w listach pisanych pod natchnieniem bożym(2 Piotra 3: 16). Oni brali odpowiedzialność za głoszenie i nauczanie dobrej nowiny i imieniu Pana(Jakuba 3: 1). Byli Israelitami z Galilei i jak z pism dowiadujemy się to wzywali imię naszego Pana Jeszu, bo takie imię zostało objawione z góry (Mateusz 1: 20, 21 Rzymian 10: 9-12). Wrogowie...

,,Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.’’
Ewangelia Mateusza 28:18