Hiob-kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.

25 grudnia 2016

Hiob- kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.

 

Wiele ludzi znękanych duchowo woła w udręce, Jeżeli istnieje Bóg to, dlaczego jest tyle smutku, cierpienia i zła? Nie umiejąc znaleźć na to pytanie, tracą wiarę w Boga. Jeżeli więc nie chcemy z powodu braku zrozumienia stać się ateistami czy niedowiarkami, a w najgorszym razie szydercami, to musimy zajrzeć do spisanego Słowa Bożego, Biblii, aby się dowiedzieć od samego Boga, dlaczego On dopuszcza istnienie zła.

Ze sprawozdania biblijnego dowiadujemy się, że szatan diabeł powiedział, iż nawet najrzetelniejszy człowiek wyrzeknie się Boga, gdy wszystko pójdzie nie po jego myśli i gdy źli ludzie zburzą jego szczęście. Na pewnym zgromadzeniu anielskich synów Bożych w niebie zjawił się również szatan diabeł; przybył z przemierzania się po ziemi i z przechadzania się po niej’ Dlatego Bóg zwrócił uwagę szatana na pewnego człowieka na ziemi, na Joba, który mieszkał w krainie Us i który różnił się od innych, będąc ,,bez skazy, uczciwym, bojącym się Boga i unikający złego’’. Nie zrobiło to żadnego wrażenia na szatanie, który powiedział, że Job jest człowiekiem bogobojnym, ponieważ pod ochroną Bożą żyje sobie spokojnie i dostatnio.

,,Wyciągnij, proszę, swą rękę’’, ciągnął dalej szatan, ,,i dotknij jego majątku. Czy w twarz Ci nie będzie złorzeczył?’’. Szatan ze swej przebiegłości chciał, aby to Bóg wyciągnął rękę na Joba. Bóg nie miał zamiaru wyciągać swej reki przeciwko Jobowi. Dlaczego miał to uczynić? Chcąc jednak wystawić Joba na próbę i zmusić do milczenia szatana diabła, Bóg pozwolił szatanowi, żeby on wyciągnął rękę przeciwko Jobowi: ,,Tylko na nie go samego nie wyciągaj ręki’’. Szatan sprowadził na Joba złych ludzi, Sabejczyków i Chaldejczyków, którzy gwałtem zabrali mu tysiące sztuk żywego inwentarza. Ogień z nieba zabił mu siedem tysięcy owiec. Gwałtowny wicher uderzył w dom, w którym ucztowało siedmiu synów i trzy córki Joba. Dom się zawalił i wszyscy zginęli. Czy po usłyszeniu szybko po sobie następujących wieści o wszystkich tych nieszczęściach Job postąpił tak, jak o nim mówił szatan diabeł? Czy złorzeczył Bogu w twarz? Jak byś ty postąpił, gdybyś się znalazł w takim położeniu na miejscu Joba? Oto, co powiedział pogrążony w smutku Job:

(Joba 1: 1-21) << Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione>>!

Niedoprowadzony tym do milczenia szatan zażądał, żeby Bóg pozwolił mu sprowadzić na Joba dalsze nieszczęścia, tym razem dotkniecie jego kości i ciała. Szatan spowodował, że Job od stóp do głowy nawiedzony odrażającą, cuchnąca chorobą. Jego oddech stał się obmierzły jego żonie, która powiedziała: ,,Jeszcze trwasz mocno w twej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj”. Potem przyszli trzej przyjaciele, rozpatrzyli jego położenie i orzekli, że jest obłudnym grzesznikiem, którego Bóg jawnie karze za jakieś zatajony grzech. Job zaprzeczył, jakby on osobiście źle się prowadził i jakoby teraz miała spotkać zasłużona kara; zgodził się jednak z tym, że Bóg ma prawo obejść się z nim łaskawie bądź tez potraktować go inaczej, nawet gdyby pozostał sprawiedliwy. Oskarżający go przyjaciele zostali zmuszeni do milczenia; przysłuchujący się tej rozmowie pewien młodzieniec wystąpił w obronie Boga, jako tego, który potrafi przywrócić ludzi do dawnego stanu.

W końcu przemówił do Joba sam Bóg, wskazując mu, jak słaby jest człowiek w porównaniu z potężnym Bogiem, który nie potrzebuje jego pomocy. Job przyznał temu rację i na zakończenie powiedział: ,,Pokutuję w prochu i w popiele”. Następnie Bóg potępił oskarżycieli Joba, powiedział, jak Job ma się za nich modlić, i przywrócić Jobowi zdrowie, tak, iż żył on jeszcze sto czterdzieści lat. Jego żona urodziła mu jeszcze dziesięcioro dzieci: siedem synów i trzy córki. Job stał się znowu zamożnym hodowcą bydła, a jego stada były dwa razy liczniejsze. (Joba 2: 1 do 42: 17).

Biorąc pod uwagę historię Joba i to, co przetrawiło się Jego rodzinie, powinniśmy zadać sobie pytanie. Cz Jobowi opłaciło się trwać po stronie Boga pomimo zła, którego za przyzwoleniem Boga tak ciężko go doświadczyło? Wynik wytrwałości Joba daje odpowiedź twierdzącą. Przez dopuszczenie tej próby Bóg udowodnił, że szatan diabeł jest kłamcą, i usprawiedliwił siebie, obalając wszelkie oskarżenia o popełnianie niesprawiedliwości.

Hioba 1: 8 Mówi Pan do szatana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on». BT

To nie bajka ani mit, zmyślone opowiadaniem z ładnym morałem. Jest to prawdziwa opowieść, autentyczne wydarzenie historyczne, za co poręcza sam Bóg. Księga Ezechiela rozdział 14 a werset 14 <<i gdyby tam byli owi trzej mężowie: Noe, Danel i Hiob, to tylko oni, dzięki, sprawiedliwości swej, ocaliliby życie swoje - wyrocznia Pana Boga... 20 i gdyby Noe, Danel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie - wyrocznia Pana Boga - ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie>>. BT

List Jakuba 5: 11 Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.