Hiob-kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.
Grudzień / 25 grudnia 2016

Hiob- kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.   Wiele ludzi znękanych duchowo woła w udręce, Jeżeli istnieje Bóg to, dlaczego jest tyle smutku, cierpienia i zła? Nie umiejąc znaleźć na to pytanie, tracą wiarę w Boga. Jeżeli więc nie chcemy z powodu braku zrozumienia stać się ateistami czy niedowiarkami, a w najgorszym razie szydercami, to musimy zajrzeć do spisanego Słowa Bożego, Biblii, a...

Imię naszego Pana.
Grudzień / 24 grudnia 2016

Imię naszego Pana. Apostołowie byli wiernymi uczniami Pana, nie pozwolili na przekręcanie słów w listach pisanych pod natchnieniem bożym(2 Piotra 3: 16). Oni brali odpowiedzialność za głoszenie i nauczanie dobrej nowiny i imieniu Pana(Jakuba 3: 1). Byli Israelitami z Galilei i jak z pism dowiadujemy się to wzywali imię naszego Pana Jeszu, bo takie imię zostało objawione z góry (Mateusz 1: 20, 21 Rzymian 10: 9-12). Wrogowie...

Dedykuje Bogu Prawdy
Grudzień / 18 grudnia 2016

Bez względu na to, kim on był, wszyscy musimy przyznać słuszność pisarzowi, który dwadzieścia wieków temu oświadczył: ,,Boga nikt nigdy nie widział,,Jana 1: 18 Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony (jedynak) Syn, który jest w łonie Ojca, On (Go) objawił. Przekład /interlinearny/. Boga nikt nigdy nie widział, a jednak ten człowiek wierzył w Boga. Dlaczego wierzył i dlaczego mógł wierzyć? Z powyższej wypowiedz...

,,Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.’’
Ewangelia Mateusza 28:18