Imię Jeszu. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego.
Bez kategorii / 23 marca 2022

,,Oto poczniesz i urodzisz Syna, któremu nadasz imię Jeszu. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.” Łuk 1:31,32 Na przestrzeni wieków mięliśmy do czynienia z niezliczonymi atakami na osobę Mistrza i Syna Bożego Jeszu Pomazańca z Nazaretu (gr. Chrystus, heb. Mesjasz). Dla wielu osób jest polem sporu Jego Boskość, a także czy Syn Boży przyszedł na ziemię jako c...

Logos
Bez kategorii / 23 stycznia 2022

1Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2Ono było na początku u Boga. 3Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. - Jana roz. 1. jeszu.com   Słowo, grec. Logos – znaczy: Słowo, słowo wymówione, mowa, wymowa, nauki, rozsądek, z...

Czy Pan Jeszu Chrystus jest archaniołem Michałem
Bez kategorii / 7 listopada 2021

,,Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów.” – Daniela 10:13 ,,Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»” – Judy 9 Czy Pan Jeszu Chr...

Aniołowie
Bez kategorii / 24 października 2021

Hebrajskie słowo mal’ach, greckie anggelos, dokładnie oznacza  ,,wysłannik” ,,posłaniec”. Aniołowie są ,,Tchnieniami [duchami], do usługiwania posłanymi względem tych, którzy zamierzają odziedziczyć zbawienie?”(Heb 1:14) Chociaż Bóg ma niezliczonych niebiańskich posłańców, w Biblii wymieniono z imienia tylko dwóch: Gabriela i Michała*. Ci niebiańscy posłańcy pełnią w Biblii wiele funkcji; na przykład s...

Czy niegodziwość wkrótce się skończy?
Bez kategorii / 8 sierpnia 2021

Niegodziwym wyznaczył Bóg dosyć czasu na to, aby idąc za własnym upodobaniem mogli ujawnić swoje niecne zamysły; „tak dopełniają (...) miary swych grzechów” (1 Tes. 2:16). Posłużyło to uwypukleniu prawdziwości Słowa Bożego, które podaje, że utrzymujące się na świecie systemy są bezlitosne i okrutne oraz nie zasługują na dalsze istnienie. Już sama ich nieudolność i panujące w nich zepsucie wymagają, a...