Jak często powinna odbywać się pamiątka Wieczerzy Pańskiej.
Bez kategorii / 18 marca 2024

A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, [niech przyjdzie] pokój i miłosierdzie, i na Iszraela Bożego. – Galatów 6:16   Jak często należy zatem obchodzić pamiątkę śmierci Pan Jeszu? Tylko raz w roku, gdyż tak właśnie zazwyczaj upamiętnia się różne doniosłe wydarzenia. Poza tym Pan Jeszu poniósł śmierć w dniu judejskiego święta Paschy, obchodzonego raz w roku. Dlatego też ap...

Pamiątka śmierci Chrystusa w 2024 roku.
Pamiątka / 26 lutego 2024

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jeszu tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękował(Bogu), złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kieli...

Moim Panem jest Jeszu
Bez kategorii / 26 grudnia 2023

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jeszu, Pana, tak w Nim chodźcie, zakorzenieni i zbudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono; przepełnieni wdzięcznością. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na [własną] korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.  – Kolosan 2: 6-8   Biorąc wartość imienia Chrystusa Syna Bożego i z tym i...

Królestwo Boże
Bez kategorii / 1 listopada 2023

,,Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycy, które wziął człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki nieba i gnieżdżą się w gałęziach jego” Ew. Mateusza 13:31,32   Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu...

Starsi
Bez kategorii / 22 października 2023

,,Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego." 1 Tesaloniczan 4: 7,8   W Nowym Przymierzu termin, ,,Biskup-Nadzroca”, ,,Presbyteros-Starszy” odnosi się do osób, które można nazwać ,,wyżej postawionych”, ,,duchowym nadzorcą” czy ,,przewodzącym w służbie Bożej”. Kwalifikacje, jakie powi...

,,Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.’’
Ewangelia Mateusza 28:18