Władza
Bez kategorii / 25 czerwca 2023

,,Uważajcie na fałszywych proroków, którzy przychodzą do was przebrani za owce, a faktycznie są wilkami drapieżnymi. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Wszystkie zdrowe drzewa wydają wyborne owoce, ale chore drzewo zrodzi niedobre owoce. Nie może drzewo zdrowe rodzić zepsute owoce, ani drzewo zepsute rodzić owoce wyborne. Każde drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, jest wyc...

Kto jest godzien, na ucztę Godów Baranka!
Bez kategorii / 3 czerwca 2023

,,wyszedł głos od tronu, mówiący: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!»  I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «allelu Ja,  bo za królował Pan Bóg nasz, wszystkich władca [wszechwładca]. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroi...

Baranek
Bez kategorii / 17 kwietnia 2023

,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»”  Jeremiasz 11:19   Prześladowany przez swych nieprzyjaciół prorok Jeremiasz przyrównuje się do baranka, ,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,”(Jer 11:19) Słowa ...

Prostota, Szczerość
Bez kategorii / 1 kwietnia 2023

,,Słudzy! posłuszni bądźcie panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego, jako Chrystusowi; Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą.” Efezjan 6:5,6   Prostota, Szczerość, tak charakterystyczna dla dzieci (heb. peti, gr. Haplotés -prostota, szczerość, czystość, łaskawość.) – właściwie, „ poje...

Jak uniknąć sądu
Bez kategorii / 4 lutego 2023

„W odpowiedzi na to Jeszu im mówił: «Amen, amen powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.”  Ew Jana 5:19,20 Cokolwiek Pan Jeszu czyni, stanowi działanie Boże objawiające się w świecie, m...

,,Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.’’
Ewangelia Mateusza 28:18