Pamiątka śmierci Chrystusa w 2024 roku.
Pamiątka / 26 lutego 2024

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jeszu tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękował(Bogu), złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. - 1 kor 11: 23-26     Naśladowcy Syna Bożego 24. marca po zachodzie słońca będą obchodzili, pamiątkę śmierci Pana i Mistrza Jeszu Chrystusa.,,Na to rzekł im Jeszu: Amen, amen, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie." Jana 6:53   Żeby spełnić ten warunek trzeba aktywnie uczestniczyć w pamiątce śmierci Chrystusa. Dlaczego więc spożywamy ją, co roku a nie tylko raz? Ponieważ za każdym razem, gdy to robimy przypominamy światu, że Chrystus umarł, by ludzie mogli uwolnić się z niewoli grzechu. Jest to, więc sposób głoszenia i przypominania. Jest to też dowód, że trwamy w Nowym Przymierzu i Chrystusie i nie utraciliśmy wiary w moc przelanej przez niego krwi. Czy każdy może spożywać Ciało...