Winnica

25 sierpnia 2018

 

„Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu” Psalm 128: 3

 

Plantacja winnicy zależy od wytężonej i mądrej pracy człowieka oraz od wpływu poszczególnych pór roku. Człowiek uprawiający winnice rozsmakowuje się w owocach ziemi, jeżeli wino sprawia radość sercu człowieka, to też jest taka winnica, której owoce sprawiają radość Bogu.

,,i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił.” -Psalm 104: 15

Noe, człowiek prawy, uprawiał winnicę na ziemi, której Bóg przyrzeka; nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc».(Rodz. 8: 21b,22)

„Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę.” - Ks. Rodzaju 9: 20

Palestyna, kraj winnicy, nauczył Iszaelitów rozsmakowania się w owocach winnych. Bóg przyobiecał i dał swemu ludowi ziemie bogatą w winnice.

„Przybyli aż do doliny Eszkol. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu; do tego [zabrali] jeszcze nieco jabłek granatu i fig.” - Ks. Rodzaju 13: 23

„do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego - do ziemi oliwek, oliwy i miodu - (…) Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. - Ks. P. Prawa 8: 8,10

Natomiast ci, którzy uciskają ubogich lub są niewierni względem Boga JHWH, nie będą pili wina ze swych winnic, gdyż zostaną one zniszczone.

Ponieważ deptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego, możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, nie będziecie w nich mieszkali; możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina.” - Amosa 5: 11

„Majętność ich będzie na łup wydana, a domy ich - na spustoszenie, i zbudują domy, lecz nie będą mieszkali; zasadzą także winnice, ale nie będą pili z nich wina.” - Sofoniasza 1: 13

Iszrael winnica nie wierna względem Boga. Oblubieniec i właściciel winnicy, Bóg Iszraela, posiada swoją winnicę, którą jest jego lud. W przekonaniu Izajasza Bóg kocha swoją winnicę, zrobił dla niej wszystko, tym czasem ona zamiast owoców sprawiedliwości, dostarcza Mu przykry napój przelanej krwi i niesprawiedliwości. Dla tego wyda ją na pastwę niszczycielom.(Iz 5: 1-7)

Dla Jeremiasza Iszrael jest krzewem wybranym, który jednak uległ potem degradacji, stał się bezpłodny.(Jer 8: 13)

„A Ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną, tylko szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl?” - Jeremiasza 2: 21

Tak, że Ezechiel wypowiada się do winnicy, najprzód urodzajnej, a potem uschłej, spalonej i nie przestrzegającego zobowiązań wynikających z przymierza.(Ez 19: 10-14)

„Dlatego tak mówi Pan Bóg: podobnie jak z drzewem winorośli, które jest wśród drzew w lesie, a które wrzuciłem w ogień na spalenie, tak postąpię z mieszkańcami Jerozolimy” - Ezechiela 15: 6

Przyjdzie taki dzień, kiedy winnica, dzięki troskliwej opiece Boga, znów pokryje się kwieciem.(Iz 27: 2-13) Nawiązując do przypowieści Izajasza, Pan Jeszu w taki o to sposób streszcza historię ludu wybranego; «Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.

Bóg JHWH zdobywając się na jeszcze większą miłość posyła swego Syna, który jest dziedzicem winnicy; Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: "Uszanują mojego syna". Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: "To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze". I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. - Ewangelia wg Marka 12: 1-12

Dla tego winni zostaną ukarani, śmierć Syna zapoczątkuje nowy etap w relacji Bożych planów: powierzona wiernym dzierżawcom winnica pocznie wreszcie wydawać owoc.

,,Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze»” - Mateusza 21: 41

Pan Jeszu dał Bogu to, czego nie mógł dać Bogu Iszrael. Pan Jeszu jest tą winnicą, która przynosi owoc; jest On szczepem winnym, godnym swego imienia; jest prawdziwym Iszraelem. Winnica owa została wyhodowana przez Ojca, otoczona jego troską, pozbawiona niepotrzebnych pędów.(Dz 4: 12)

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.” - Jana 15: 1

„ On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebiański, będzie wyrwana. ” - Mateusza 15: 13

Pan Jeszu przynosi owoc dając swoje życie i przelewając własną krew, co stanowi dowód najwyższej miłości.

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. ” - Jana 15: 13

Wino, owoc winny, stanie się symbolem przelanej krwi Pana Jeszu w celu przypieczętowania nowego przymierza.

„Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»” - Mateusza 26: 28,29

Pan Jeszu jest szczepem winnym, a my latoroślami wszyscy, którzy zanurzyli się w imieniu Pana Jeszu.(Mat 1: 21; Dz 3:16; Dz 8:12) On jest Ciałem a my członkami. Prawdziwa winnica to Pan Jeszu, ale to tak, że jego wywołani(kościół), którego członkowie pozostają wspólnocie z Nim. Bez trwania w tej wspólnocie nie możemy nic uczynić: Pan Jeszu, prawdziwy szczep winny przynosi owoce i przysparza chwały swemu Ojcu. Bez trwania we wspólnocie z Nim jesteśmy latoroślami odciętymi od szczepu, pozbawionymi odżywczych soków i nieowocujący. Do owej wspólnoty z Synem powoływani są ludzie przez miłość Ojca i Syna. Jest to powołanie absolutnie darmowe, gdyż to Pan Jeszu sam wybiera tych, którzy staja się jego uczniami, to nie my wybraliśmy Pana.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” - Jana 15: 16

 

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


Ps. Do owoców, jakich od obrazowej „winnicy” Iszraela Bóg oczekiwał, to;  wierność, miłość, sprawiedliwość, praworządność, miłosierdzie, prawość, 

,,Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać." - Matusza 23:23


 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz