Imię naszego Pana.
Grudzień / 24 grudnia 2016

Imię naszego Pana. Apostołowie byli wiernymi uczniami Pana, nie pozwolili na przekręcanie słów w listach pisanych pod natchnieniem bożym(2 Piotra 3: 16). Oni brali odpowiedzialność za głoszenie i nauczanie dobrej nowiny i imieniu Pana(Jakuba 3: 1). Byli Israelitami z Galilei i jak z pism dowiadujemy się to wzywali imię naszego Pana Jeszu, bo takie imię zostało objawione z góry (Mateusz 1: 20, 21 Rzymian 10: 9-12). Wrogowie imienia Pana naszego będą się troić i dwoić, aby imię Boga Ojca nadane swemu Synowi nie przebiło się. Światło przyszyło na świat, ale ludzie woleli ciemność.  Jana 1: 11 ,,Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Swoi Go nie przyjęli." Dziś sami Żydzi, gdy napotykają w księgach proroczych ,Jeszu'a, to pomijają słowa zapisane (heb. ישוע), Dlaczego? Dlatego aby nie utożsamiać z Mesjaszem, którego przybili do drzewa. W I wieku tych, co przyjęli naszego Pana Jeszu za Zbawiciela i Pomazańca Bożego to tak naprawdę była garstka ludzi z porównaniu z całym narodem Israelskim i dookoła z poganami. Dziś jest podobna sytuacja to garstka powołanych przez Boga Ojca głosi imię Pana dane od Boga...

Dedykuje Bogu Prawdy
Grudzień / 18 grudnia 2016

Bez względu na to, kim on był, wszyscy musimy przyznać słuszność pisarzowi, który dwadzieścia wieków temu oświadczył: ,,Boga nikt nigdy nie widział,,Jana 1: 18 Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony (jedynak) Syn, który jest w łonie Ojca, On (Go) objawił. Przekład /interlinearny/. Boga nikt nigdy nie widział, a jednak ten człowiek wierzył w Boga. Dlaczego wierzył i dlaczego mógł wierzyć? Z powyższej wypowiedzi wynika, że Bóg jest dla człowieka niewidzialny. Czego to dowodzi? Człowiek, który twierdzi, że wierzy w tylko w to co widzi (lub mniema, że widzi), uważa, iż sama niewidzialność Boga oznacza, że Bóg nie istnieje. Takie rozumowanie posiadali rzymscy czy greccy bałwochwalcy I wieku nasze ery. Ci Rzymianie i Grecy wielbili licznych bogów oddając tym mitycznym bóstwom względną część za pośrednictwem bożków wyrabianych z różnych materiałów. Gdy się pojawili wyznawcy tak zwanej ''sekty Nazarejczyków'', (Dz Ap 24:5) którzy wielbili Boga Ojca, Stwórcę Nieba i Ziemi bez korzystania z uczynionych przez człowieka bożków lub świątyń, wówczas rzymscy i greccy bałwochwalcy nazywali ich ateistami, bezbożnikami. Nie mogący zobaczyć Boga tej ''sekty Nazarejczyków'' bałwochwalcy nie mogli uwierzyć, że On naprawdę istnieje i że ta ''sekta'' ma Boga żywego. Rozpowszechniony wśród Rzymian i Greków kult mitycznych bóstw dawno przeminął, a piękne...