Skłamałeś przeciw Duchowi Świętemu.

25 sierpnia 2017

«Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Tchnieniu Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię?  Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu».” Dzieje Apostolskie 5: 3,4

Szatan napełnił serce Ananijasza w ten sam sposób, jak Bóg napełnia serca swego ludu – Świętym Tchnieniem. Tchnienie szatana jest związane z kłamstwem i samolubstwem, które nie waha się popełniać kłamstwa, gdy chodzi o cel. Piotr, który posiadał dar tchnienia świętego(1 Kor 12:8), był zdolny rozeznać serce, myśli i w ten sposób mógł wiedzieć, że Ananiasz i Safira postępowali nie uczciwie, chociaż udawali, że czynią to, co w rzeczywistości nie czynią.

Należałoby zwrócić uwagę, odnośnie do tego, że posłaniec Piotr używa słów „Bóg i Tchnienie Święte” na przemian mówiąc w wierszu 3, że skłamał przeciw Tchnieniu Świętemu, a w wierszu 4, że skłamał przeciwko Bogu. Czyli Tchnieniem(Duchem) Świętym jest Bóg.

Posłaniec Piotr działając pod wpływem tchnienia świętego był w rzeczywistości przedstawicielem Boga, Ananiasz i Safira skłamali Bogu.

Kiedy Ananiasz i Safira uknuli w swych sercach, żeby okłamać Boga i wprowadzić do społeczności obłudę, Piotr — kierowany tchnieniem Bożym — widział ich oszustwo i wydał na nich wyrok, który w rzeczywistości był wyrokiem samego Boga. — Dzieje 5:1-11; Mat. 18:18.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” Mateusza 18: 18

„A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Tchnienia Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie»”. Dzieje Apostolskie 5: 9

Ten werset należy rozumieć tak samo jak objaśniłem wcześniej kim jest Tchnienie Święte. „Duch Pański” przez co posłaniec Piotr rozumie, że jest to Pan Jeszu Pomazaniec. Możemy łatwo zrozumieć logiczność tego orzeczenia, ponieważ Pan nasz Jeszu Pomazaniec również jest tchnieniem(duchem) świętym i jako przedstawiciel Boga Ojca i Głowa społeczności powołanych (kościoła, zboru) działa przez członków Swego ,,ciała”.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


http://jeszu.org/duch-swiety/  

Udostępnij

2 komentarze

  • Artur 26 sierpnia 2017jako11:31

    Tutaj brat wykazał co czeka tych,którzy kłamią przeciw Duchowi Świętemu,polecam też te wersety Mateusza 12:31″Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. 32 Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. 33 Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo.” i dalej Mk.3:28-29,Łk.12:10-Ananiasz popełnił grzech przeciw Duchowi Świętemu(Tchnieniu Świętemu),pozdrawiam bracie.

  • Krzysztof 1 września 2017jako21:42

    Niektórym się nie podoba przykład omówiony przez brata Stanisława i twierdzą, że ten śmiertelny przykład jest dowodem nieautentyczności Dziejów Apostolskich. Tacy ludzie wybierają sobie autentyczność ksiąg według własnego upodobania. Tymczasem przykład ten pokazuje, ze nie można kpić sobie z Ducha Świętego.

Dodaj komentarz