Fundament społeczności powołanych

1 września 2017

„Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

                                               Dzieje Apostolskie 2: 21, Rzym 10: 9,10

Zgodnie ze słowami posłańca Piotra jasno wynika, że Jeszu Pomazaniec rozpoczął tworzenie społeczności (zboru, kościoła) w owym dniu Pięćdziesiątnicy 33 r. n.e. Czyniąc to z nieba. W jaki sposób? Przez zesłanie tchnienia świętego. Wcześniej nie było potrzeby, ponieważ przybywał razem ze swoimi uczniami i przygotowywał do roli głoszenia i budowania społeczności(Jana 6: 44,65).

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”. Jana 16: 7

Natomiast do Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. Pan Jeszu był już wywyższony, bowiem posłaniec Piotr powiedział w owym dniu:

„Tego właśnie Jeszu wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Tchnienia Świętego i zesłał Go Dzieje Apostolskie 2: 32,33

Tego dnia tchnienie święte zostało wylane na 120 uczniów Jeszu Pomazańca, którzy byli zebrani w pewnej, sali na górze, w Jeruszalem.(Dz 1: 12-15)

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Tchnieniem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Tchnienie pozwalał mówić” Dzieje Apostolskie 1-4

Tak zaczęło się spełniać proroctwo Joela 2: 28-32, jak to posłaniec(apostoł) Piotr wyjaśnił Judejczykom, obrzezanym prozelitom i wszystkim tym  którzy przybywali Jeruszalem, aby osobiście zobaczyć to cudowne zjawisko. Było to zarazem spełnieniem obietnicy, które zmartwychwstały Jeszu Pomazaniec dał swym uczniom przed wstąpieniem do nieba:

„ Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka»”. Łukasza 24: 49

„ ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi»”. Dzieje Apostolskie 1: 8 BT*

Ci namaszczeni uczniowie Jeszu Pomazańca stali się dziedzicami dziedzictwa Boga i współdziedzicami Chrystusa . Na poparcie tego faktu w Rzymian 8: 15-17 znajdujemy następujące słowa skierowane do uczniów:

„Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”.

Z tego powodu społeczność Pana Jeszu założona w dniu Pięćdziesiątnicy w Jeruszalem jest społecznością duchowych dzieci Bożych (złożony z obrzezanych Judejczyków jako naród Iszael przestał być narodem wybranym przez Boga), społeczność synów Bożych stał się Iszraelem Bożym, „nowym stworzeniem”. Na ten Iszrael Boży spływa pokój i miłosierdzie od Boga, jak napisał posłaniec Paweł:

„Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.  Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego [niech zstąpi] pokój i miłosierdzie!” Galatów 6: 15,16 BT

„ Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. 22 On też wycisnął na nas pieczęć11 i zostawił zadatek Ducha11 w sercach naszych. 2 Koryntian 1: 21,22

Do tego stanowczego zapewnienia apostoł Jan dodaje w 1 Jana 2: 20,26,27 następujące słowa:

„Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą(…)To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd(...)Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył”.

Uczniowie Pana Jeszu Pomazańca również stali się pomazańcami* przez to, że zostali namaszczeni tchnieniem świętym, ale (żaden z nich(uczniów) nie przywłaszczał sobie tego tytułu[(pomazaniec jest jeden, Jeszu Pomazaniec Boży) uczniowie Pana Jeszu należą do Pomazańca, czyli są pomazańcowi].

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


Świadectwo Jana Zanurzyciela; Jana 1: 19,,(...)«Kto ty jesteś?»,20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Pomazańcem(Mesjaszem, Chrystusem)». 21 Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» 22 Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 23 Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską jak powiedział prorok Izajasz»,,.Odczytaj Jana 1: 19-28

Cz 3. Opoka

Udostępnij

Jeden komentarz

  • Krzysztof 1 września 2017jako21:39

    Najciekawsze wydaje mi się to co zamieściłeś Stanisławie na końcu, czyli fakt, że choć Jan był namaszczony Duchem jeszcze przed narodzeniem to nie przywłaszczał sobie tytułu pomazaniec.

    Niestety większość religii zapomina o tym i swoich przywódców tytułuje pomazańcami

Dodaj komentarz