Państwo żydowskie w Palestynie ,,Bestia czasów końca”

23 września 2017

Bestia - bestialstwo określa się, jako „pewien nadmiar zła” lub „bycie złym absolutnie”. Termin „bestialstwo” autor Etyki wielkiej wyprowadza ze zwyczaju nazywania człowieka a także grup i formę państwa, który wydaje się być absolutnie zły „bydlęciem”. Przeciwna bestialstwu cnota nie posiada nazwy, gdyż „wykracza poza ludzką miarę” - Przedruk z wydawnictwa 1939 wydawnictwo ,,Straż,,

Daniela 7:8 Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. (...)

24-26) Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie

A w kolejnym ósmym rozdziale znajdujemy inny opis tych samych wydarzeń i tych samych czasów.

A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Daniela 8:23-25

Kto da mu siłę skoro proroctwo zapowiada, że nie dzięki własnej sile będzie potężny? Odpowiada na to księga Objawienia 13 rozdział.

Objawienie 13:1-19 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.  Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Wszystkie te proroctwa mówią o czasach końca i o kimś, kto będzie mówił zuchwale przeciw Bogu.

Bestia wychodząca z morza to nic innego jak utworzenie państwa żydowkiego w Palestynie(Izrael 1948 r) przez zebranie ludzi z różnych krańców świata(żydzi aszkenazyjscy i  żydzi sefardyjscy). Może i woda często symbolizuje ludzi i narody. Jak widzimy liczba 10 ciągle się powtarza w tych proroctwach, co może oznaczać, że jest 10 niezależnych państw lub raczej może oznaczać wszystkie państwa gdyż liczba 10 czasem symbolizuje pełnię, czyli wszystko? W posągu palce to były rozproszone państwa mające każdy częściową władzę nad ziemią.

Daniela 2:41 To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi.

Z tych dziesięciu palców wyłoni się na przywództwo jedno państwo, które zostanie poparte przez wszystkie pozostałe państwa/rogi.

Daniela 7:7,8 ... Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

Bestia zaplanuje bestialstwo, jakiego dopuszczono się w czasach I wieku(1 Tes. 3:3; Mat. 5:11, 12). Oczywiście większość ludzi instynktownie zdaje sobie sprawę, że takie czy inne postępowanie jest złe, ale jednak takie rzeczy mają miejsca i nic dziwnego, że będzie mordowanie sług pomazańcowych. Mimo to brutalne otoczenie potrafi stłumić skrupuły, a sumienie, którego głos często bywa lekceważony, może stać się nieczułe. (1 Tymoteusza 4:2)

Czy starannie zaplanowane bestialstwo, jakiego dopuszcza się w naszych czasach(mordowanie chrześcijan w Syrii), da się wytłumaczyć, oczywiście że tak. Już od tysięcy lat ludzka osobowość i wpływ Szatana zbierają obfite żniwo. I nic nie wskazuje na to, by ich władza nad ludzkością się kurczyła. Czy wobec tego zło będzie istnieć zawsze?

Morderstwo jest uważane za przestępstwo, a gdy zabójca zostanie schwytany i oddany w ręce sprawiedliwości, bywa zwykle skazany na śmierć. (...)„Anthropology and Human Nature” 1999 r.

Wróćmy do Bestii, czyli państwa żydowskiego w Palestynie.  

Objawienie 13:2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

Władza tej bestii, czyli Izraela nie pochodzi od Boga tylko od smoka, czyli szatana. Raczej niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Izrael istnieje dzięki szatanowi, ale co ciekawe nawet ortodoksyjni żydzi tak uważają. Jest to przemilczane przez media, ale tysiące religijnych żydów, mimo że nie uznaje proroctw Jana to jednak zdecydowanie twierdzą, że Izrael jest narzędziem szatana. Czy z tego powodu niektórzy godzą się z tym faktem i oddają cześć szatanowi? Na pewno znajdzie się taka grupka, ale z pewnością nie przyznają się do tego publicznie, bo stawiałoby to ich w złym świetle, ale każdy, kto pochwala działanie Izraela pośrednio składa hołd szatanowi.

A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieb. Objawienie 13: 5,6

Już dziś Izrael spełnia uczynki swego ojca szatana, ale jeszcze udają owieczki, które nie chcą ale muszą zabijać złe wilki czyli np; Palestyńczyków, chrześcijan z Syrii. Niebawem zajmą się południem.  

Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!  Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Objawienie 13:7-10

To są zapowiedzi strasznych prześladowań chrześcijan a przede wszystkim sług pomazańcowych.

I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. Objawienie 13: 14, 15

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. Objawienie 13: 17,18

Proroctwo Daniela mówi dokładnie o Izraelu:

Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Daniela 7:8)

Ten róg rozpychając się w końcu staje się najsilniejszy i podporządkowuje sobie inne rogi(rządy=królestwa). Z tego by wynikało, że siłą Izrael przekona do współpracy pozostałe państwa na świecie. Księga Objawienia wręcz twierdzi, że ta bestia (Izrael) sama stanie się ósma potęga światową.

Objawienie 17:11-13 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.

Czeka nas, więc wielkie zwiedzenie a ci, którzy rozpoznają, będą tępieni fizycznie i ekonomicznie jednak ostateczne zwycięstwo należy tylko do tych, którzy nie przyjmą znamienia bestii.

Objawienie 16:1,2 Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię! I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.

Objawienie 17:14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu

stachsos33@gmail.com

http://www.jeszu.pl/2015/01/biblia-przepowiada-koniec-izraela.html

Udostępnij

3 komentarze

 • Henryka 24 września 2017jako03:11

  Świetnie to opisałeś Stasiu .to Jak bestia będzie prześladować szczególnie wybranych I pomazancowych to kto się ostanie ? A w Bibli pisze ze gdyby nie były skrócone owe dni nie ocalała by żadna istota ale ze względu na wybranych będą będą skrócone owe dni .czyli jacyś wybrani będą ocalenia ? Czy tylko ci co wytrwała? Bo może być ze wybrani mogą próby wytrwać aż do śmierci. Jacy to będą ocalenia?

  • Stanisław Sosnowski 24 września 2017jako09:18

   Heniu, ta Bestia stanie na czele narodów,. Które przeciwstawią się Bogu i Jego Synowi Jeszu. Księga Objawienia 19 rozdział pisze właśnie o skutkach tej wojny. Bestia zostanie zniszczona i jej zwolennicy, ale narody pozostaną i będą podlegały pod władzę Jeszu Pomazańca Bożego (Objawienie 12:5).
   A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody:>On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga.
   Objawienie 19:15

   Kiedy miałby ich paść, gdyby wszystkich zniszczył? Jak jest Król to i są podani.
   A powołani i wybrani razem Panem i Wodzem Jeszu Pomazańcem będą królować i wyjaśnia nam Ks. Obj 5: 9,10

   I taką nową pieśń śpiewają:
   «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi» Objawienie 5: 9,10

 • Artur 24 września 2017jako09:37

  Będą to straszne czasy,dla wyznawców Jeszu Pomazańca,ale kto wytrwa do końca będzie zbawiony.

Dodaj komentarz