Jana 13: 18 ,, Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem;

28 marca 2017

 ,,Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę" - Jana 13: 18

 

Ta wypowiedź Pana Jeszu występuje po wymyciu nóg swoim uczniom, a następnie instruuje, aby również to samo czynili sobie - stać się pokornym sługą Bożym. (patrz wcześniejsze wersety 13: 15, 16, 17).

Pan Jeszu nie do wszystkich uczniów mówił. Pan Jeszu wskazuje, że nie wszyscy uczniowie, z którymi rozmawiał, postępują zgodnie z nauczeniem.  Ale zdanie ,wiem,, że tych których wybrałem" wskazuje więcej niż tylko na "wiedzę" lub realizację. Tutaj słowo ,,wie,, pochodzi od greckiego οδδα (oida) co znaczy "poznać, czyli zdobyć wiedzę, rozumieć, postrzegać" według leksykonu. 

Można to rozpatrywać w dwojaki sposób. Pan Jeszu na pewno ,wie, których wybrał. To nie jest tak, jakby mógł wybrać uczniów i nie zdaje sobie sprawy kim oni są.

Słowo „wiedząc", których wybrał, w tym przypadku odnosi się do zdolności postrzegania, Jeszu wybrał ich, ponieważ rozumiał, że były szczere w swoim podejściu do niego. Oni nie mają ukrytych motywów.

To oczywiście oznacza, że proces selekcji przez Pana Jeszu nie był arbitralny. To było oparte na sercach jego uczniów. Pan Jeszu po prostu mógł zrozumieć, który z jego uczniów poważnie traktował jego nauki, ponieważ serca pragną tego, czego chcą. Oznacza to również, że uczniowie ostatecznie dokonali wyboru. Oni wybrali czy chcą poważnie postępować zgodnie z naukami Jeszu i w ten sposób otrzymali łaskę Bożą.

<<Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie>> (Mat 22: 37, 38)

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz