Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.

23 marca 2017

,,34 Odpowiedział im Jeszu: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca»,,. Jana 8: 34-38

Pan Jeszu odpowiada Judejczykom i faryzeuszom w świątyni, którzy powiedzieli mu:

  ,,33 Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?",, Jana 8: 33

Pan Jeszu wcześnie powiedziała Judejczykom i faryzeuszom:

,,32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli,, Jana 8: 32

Jeszu informuje Judejczyków zebranych w świątyni i przysłuchujących się faryzeuszy, że są w ciemnościach niewiedzy. On stara się uzmysłowić im, że jest wstanie ich uratować od tej ignorancji po przez nauki, które głosi pochodzące od Boga.  

„Głoszę to, co widziałem u mego Ojca,, Jana 8: 38a

Jeszu przyjmuje do wiadomości, że są potomstwem Abrahama, ale oni nie przyjmują tego, że jego wiedza i nauki pochodzą prosto od Boga Ojca.

Zebrani w świątyni faryzeusze i kapłani wierzą, że są potomkami Abrahama to mają uprzywilejowaną pozycję i szczególny jakiś związek z Bogiem. Jeszu stara się rozwiać ten mit, że ci Judejczycy są jakoś uprzywilejowani i mają specjalne relacje z Bogiem.  

Mit ten trwa do dziś, Pomazaniec Boży przyszedł na ziemię wyraźnie do przywódców Israela powiedział, że spełniają wolę szatana i nazwał go ich ojcem. Nie Bóg ani nie Abraham tylko diabeł jest ojcem przywódców Israela. (Jana 8: 44) Trudno o bardziej oczywisty dowód.

,, Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu,, Jana 8: 34b

Jeszu czyni różnicę pomiędzy kochających sług Bożych, a skoncentrowanych wyłącznie na sobie, samolubnych faryzeuszach. Oni mają na uwadze tylko własny interes i są niewolnikiem „grzechu", ponieważ te działania są ukierunkowane wyłącznie na własne szczęście, co tylko przynosi nieszczęście. Judejczycy nie chcą przyznać, że są poddani grzechowi, i to stawia ich w bardzo niebezpiecznej sytuacji.

,, 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze,,. Jana 8: 35

Jeszu im tłumaczy: ,,Niewolnik nie jest domownikiem na stałe”, „ale syn zawsze jest domownikiem”. Niewolnik nie ma prawa do udziału w dziedzictwie, jedynie prawowity Syn ma udział  i mieszka w nim na „zawsze”, to znaczy do końca życia. „Jeżeli więc Syn was wyzwoli”, ciągnie dalej Jeszu, „na pewno będziecie wolni”. Prawdą, która ludziom niesie wolność, jest zatem wiedza o Synu, Jeszu Chrystusie. Uwolnienie od grzechu jest możliwe dla wszystkich, ale tylko na podstawie złożonej przez niego ofiary. 

 

 

Stanisław sługa Pana Jeszu. 


 

 

 

 

Udostępnij

Jeden komentarz

Dodaj komentarz