Czy nasze poznanie jest cząstkowe?

25 lipca 2017

Spotkałem się ostatnio z osobami, które wyrażają pogląd, że nie jest możliwe dokładne poznanie imienia naszego Pana i Zbawiciela i przytaczają wersety biblijne ap. Pawła z 1 listu do Koryntian 13: 9, 10 - nasze poznanie jest cząstkowe, więc upieranie się przy tym czy owym jest bez sensu. Również przytaczają te wersety zwolennicy trójcy.

" 9 Po części, bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. 10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.(…) 12 Teraz widzimy jakby wzwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany" 1 Kor 13: 9,10,12

Jest to jedno z najbardziej błędnie interpretowanych wypowiedzi posłańca Pawła. Trzeba jasno stwierdzić, że te wersety nie powinny być wyrwane z kontekstu.

A teraz stajemy przed pytaniem:, w czym tkwi najgłębszy wszystkich tych cnót i darów posłańca Pawła? Posłaniec Paweł sam na to daje odpowiedź:

1 Koryntian 13: "1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał".

Czyli konkretnie miłość, miłość Chrystusa przepoiła całą duszę posłańca Pawła i całą jego działalność. Dary jego umysłu, jego serca i woli; wiedzmy też o tym, że w nich kształcącą i twórczą rolę ma miłość Chrystusowa.  Miłość wypełnia serce jego, że stała się całą jego treścią i zawartością, iż mówi posłaniec Paweł o sobie:

" 21 Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk". Filipian 1: 21

Słyszymy go, jak krytycznie i jasno ocenia on swe dary, gdy np. mówi:

" 1 Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże 2 Postanowiłem, bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jeszu Chrystusa, i to ukrzyżowanego" 1 Koryntian 2: 1, 2 BT

Nie chce, więc błyszczeć żadną wiedzą, żadną umiejętnością, jak tytko jedną jedyną, jaką daje poznanie Chrystusa. Ale co więcej, on, który się wykazuje świadectwem wszystkich, iż mu nie zbywa na umiejętności, on, wobec tych samych Koryntian, poświadczy o sobie: „My głupi dla Chrystusa". A jak świadom jest Paweł swoich darów, tak nie zawaha się wynieść na światło dary swojego serca i duszy, i posunie się on aż do wezwania wszystkich, by go naśladowano.

" 16 Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi! "1 Koryntian 6: 16

Miłość posłańca Pawła uczyniła więźnia Chrystusowego. Ta miłość odcisnęła swój ślad, Paweł dalej pisze:

4 "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma" 1 Koryntian 13: 4-7

Apostoł Paweł pisze dalej, że przyjdzie czas, w którym proroctwa się skończą, języki ustaną, i lub jak wiedza, której zabraknie.

8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie" 1 Koryntian 13: 8

Już w tym momencie powinieneś mieć poważne wątpliwości do osób które twierdzą, że nasze poznanie jest cząstkowe, więc upieranie się przy tym czy owym jest bez sensu, jak posłaniec Paweł mówi,.. lub jak wiedza, której zabraknie" i w tym miejscu naginają słowa apostoła Pawła, ale nie wolno im przytakiwać.

"9 Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. 10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe". 1 Koryntian 13: 9, 10

Dary poznania i prorokowania były niezupełne. Proroctwo takie najwyraźniej nie mówiło o szczegółach, a każdy prorok odsłaniał przyszłość tylko fragmentarycznie, nie posiadając doskonałej wiedzy o tym, co przepowiadał. Obecnie jednak zrozumienie proroctw jest stopniowo uzupełniane.

Poznanie nie jest objawione w sposób cudowny, poznanie prawd, czy proroctw biblijnych musi nastąpić po przez analizy tekstów. Dowodem na to są słowa jednego z największych proroków, który dostąpił przywileju rozmowy z aniołami (zwiastunami).

"Ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy." Daniela 9:2

Widzimy, więc wyraźnie, że nawet prorocy musieli badać swoje proroctwa by je rozumieć. Posłaniec Piotr ciekawie napisał o tych prorokach, którzy przepowiadali Pomazańca.

"Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia."1 Piotra 1:11

A prawda zaszczepi się w dobrych i uczciwych sercach to zacznie przynosić prawdziwe owoce dla ludu Pańskiego i staje się uczestnikiem jego świętego Tchnienia.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.  


Ps. Mam nadzieję, że po rozpatrzeniu tak wielu wersetów stają się one przejrzyste i zrozumiałe.

http://www.jeszu.pl/2017/01/10-powodow-dla-ktorych-powinienes-znac.html

 

 

 

Udostępnij

3 komentarze

  • Krzysztof 25 lipca 2017jako21:53

    Słusznie zauważyłeś, że proroctwa są cząstkowe, bo ich pełnia to ich spełnienie. Każde proroctwo dopóki się nie spełni daje cząstkowa wiedzę, ciekawe jest też to, że Paweł przepowiedział zanik wiedzy. Prorok Daniel nazwał to zapieczętowaniem do czasów końca. My dziś nie jesteśmy wstanie posiąść większej wiedzy niż mieli apostołowie, możemy co najwyżej odzyskać ta wiedzę, która oni mieli, a która kościół katolicki zgubił.

  • Artur 26 lipca 2017jako11:27

    Większość ludzi nie odróżnia prawdy od kłamstwa,bo niczego nie sprawdzają a o braku prawdziwej miłości czy to do innych ludzi czy tym bardziej do Chrystusa nie wspomnę. 1 Tym.4:1″Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.”Niestety wszystkie religie prowadzą ludzi do upadku duchowego,dlatego tak ważne jest poszukiwanie prawdziwego Zbawiciela. Bardzo dobry artykuł.

  • Mirka 26 lipca 2017jako13:46

    Ciekawy temat.Nie znajdziemy prawdy jeśli jej nie będziemy szukać.Religie zastąpiły wiedzę Biblijną obrzędami np. KK, do których przywiązują duże znaczenie.Większość ludzi nawet się nad tym nie zastanawia.Dlatego tak ważne jest nabywanie wiedzy biblijnej abyśmy potrafili odczytać proroctwa jakie się tam znajdują.Bardzo dobry tekst.

Dodaj komentarz