,,Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jeszu jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”. Jana 20: 31

2 listopada 2017

Słowo Boże naucza, że zanim Jeszu stał się człowiekiem, żył w dziedzinie duchowej w obecności Boga Ojca.  Bóg Ojciec przeniósł swego Syna na ziemię, gdzie się urodził, jako człowiek. Kiedy przebywał na ziemi, Bóg powiedział z nieba: „Ten jest mój Syn” (Jana 6: 62; Łukasza 1: 26-32; Mateusza 3:17). W Biblii jest powiedziane, że Jeszu został posłany, aby służył cierpiącej ludzkości, aby przez złożenie w ofierze swego życia umożliwił wyzwolenie od grzechu i śmierci. Dowiadujemy się z niej, że po śmierci Jeszu jego niebiański Ojciec wskrzesił go do życia duchowego. (Jana 3:16; Mateusza 20:28; 1 Piotra 3:18)

"Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał". Dz 2: 26

Namaszczenie przeznaczało króla do zadań pozostających w ścisłym związku z planami Boga względem Jego ludu. W Starym Testamencie widzimy niekiedy o namaszczeniu nawet tam, gdzie w grę wchodzi tylko spełnienie pewnej misji, przykładem jest Cyrus posłany przez Boga, żeby uwolnił Iszaelitów z niewoli babilońskiej, jest nazwany pomazańcem JHWH.

" Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły". Izajasza 45: 1BT

Jeszu jest Mesjaszem, Synem Bożym

Ewangelie, nauczając o Mesjaszu (pl. Pomazańcu) i Jego działalności, posługują się zazwyczaj imieniem Jeszu. Imię owo oznacza przede wszystkim to, co zwykło oznaczać, a zwłaszcza w biblijnym sposobie myślenia (prawdzie objawionej): określa ono pewną istotę, z tym, co jest dla niej szczególne, jej konkretną i osobową indywidualność. Ewangelie mówiąc o Pomazańcu, nazywają Go po prostu, jako o Rabbi tłum.; Nauczycielu.(Marka 5; 35; 10: 17)

" On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?»" Marka 4: 38

Po Jego śmierci zaś i po wejściu do chwały weszło w użycie określenie Pan. (Dz 1: 21; 2: 36; 9: 17) Mówiąc o Jeszu Ewangelie zawsze są tym czym, zamierzają być; Ewangelią, opowiadaniem Dobrej Nowiny o Jeszu.

" A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jeszu". Dz 8: 35

Mieli życie w imię Jego

W tym imieniu pierwsi uczniowie szukali zbawienia, w tym imieniu się zanurzali i to imię wzywali w modlitwach. W Nowym Testamencie objawienie, poprzez które Pan Jeszu pozwolił swym uczniom poznać imię swego Ojca( Jana 17: 6, 26) Objawiając imię Jeszu, jako Syna Bożego, Bóg Ojciec pokazał, że - to imię, które w sposób najbardziej dosadny ujawnia istotę Boga Ojca. Jeszu prosi Ojca, aby uwielbił Jego imię (Jana 12: 28), zachęca swoich uczniów, by modlili się o uświęcenie Jego imienia (Mat 6: 9) Bóg Ojciec czyni to, objawiając swoją chwałę i swoją moc i uwielbiając swego syna.

" Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi". Rzymian 9: 17

" gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię" Łukasza 1: 49

Wzywając imienia Jeszu, apostołowie leczyli chorych (Dz 3: 6; 9: 34) wyrzucali złe duchy( Marka 9: 38; 16: 17)

Nauczanie pomazańcowych ma za zadanie ogłaszanie imienia Jeszu Pomazańca(Łuk 24: 46; Dz 4: 17). Głosiciele tego imienia będą z jego powodu cierpieć, co ma być dla nich źródłem specjalnej radości. (Jana 5: 15, 21)

" ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Pomazańca, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Pomazańca, albowiem Tchnienie chwały, Boże Tchnienie na was spoczywa. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako [niepowołany] nadzorca obcych dóbr! Jeżeli zaś [cierpi] jako pomazańcowy, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu! 1 Piotra 4: 13-16

Jeszu Pomazaniec jest Panem i Zbawicielem, i nie ma w żadnym innym zbawienia, ta cudowna prawda ze słowa Bożego odsłania piękno Dobrej Nowiny, o jednorodzonym(jedynym) Synu Bożym., władcy królów ziemi, który z woli Boga Ojca wykupił tych którzy wierzą w Jego imię, najwspanialsze imię jakie jest dane ludziom szukającym zbawienia. 

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


 

   stachsos33@gmail.com

 

 

Udostępnij

Jeden komentarz

  • Kasia 3 listopada 2017jako19:52

    bardzo ciekawie napisany artykul , zwiezle i rzeczowo jeszcze raz wytlumaczone jaka jest rola Naszego Pana Jeszu i jak ogromna wage przyklada Bog Ojciec do imienia ktore Sam nadal Synowi. Dziekujemy !

Dodaj komentarz