Pan nasz Jeszu Pośrednik Nowego Przymierza.
Styczeń / 19 stycznia 2017

Dzieje Apostolskie 5: 27 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: 28 «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? 29 «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. 30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jeszu, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 B...

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele
Styczeń / 12 stycznia 2017

   „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele (...). Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam, przyjdę znowu i wezmę was do siebie” (Jana 14:2, 3,). Domem Jeszu Pomazańca były niebiosa. Stamtąd Bóg przysłał go na ziemię. A teraz Jeszu obiecuje apostołom, że mają być zabrani, aby zamieszkać z nim w niebie. Cóż jednak Jeszu Pomazaniec i jego uczniowie mieli robić tam w niebie? Wiemy...

Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem?
Styczeń / 4 stycznia 2017

Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem? Słowo ,,święta tajemnica’’ występuje w Biblii dwadzieścia osiem razy, ale nie w natchnionych Pismach Hebrajskich, tylko w natchnionych Pismach Greckich. W Biblii czytamy o ,,tajemnicy Królestwa Bożego’’ i o ,,tajemnicy Ewangelii’’, o ,,tajemnicy nieprawości’’, o ,,tajemnicy wiary’’, o ,,tajemnicy pobożności’’, o ,,tajemnicy siedmiu gwiazd’’, o ,,taj...

Czy podlegasz Mojżeszowemu Dziesięciorgu Przykazań?
Grudzień / 29 grudnia 2016

W Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa. W związku z tym nasuwa się pytanie: Komu te prawo było dane i czy ty osobiście, a wraz z tobą wszyscy pozostali ludzie: buddyści, wyznawcy hinduizmu, konfucjanie, szintoiści, muzułmanie, chrześcijanie, żydzi oraz jeszcze inni wierzący, podlegacie temu prawu danemu za pośrednictwem proroka Mojżesza...

Hiob-kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.
Grudzień / 25 grudnia 2016

Hiob- kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.   Wiele ludzi znękanych duchowo woła w udręce, Jeżeli istnieje Bóg to, dlaczego jest tyle smutku, cierpienia i zła? Nie umiejąc znaleźć na to pytanie, tracą wiarę w Boga. Jeżeli więc nie chcemy z powodu braku zrozumienia stać się ateistami czy niedowiarkami, a w najgorszym razie szydercami, to musimy zajrzeć do spisanego Słowa Bożego, Biblii, a...