List św. Judy rozdział 1
/ 16 marca 2024

Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą. Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jeszu Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; posłańców(aniołów), którzy nie zachowali swego pierwotnego (stanu), ale opuścili własne mieszkanie – zatrzymał w wiecznych pętach, w mroku, do wielkiego dnia sądu, tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia eonowego(wiecznego) za to. Podobnie jednakże i ci (którzy) snom oddani, z jednej strony plamią ciała, z drugiej zaś gardzą zwierzchnością oraz znieważają [uczestników] chwały. Michał zaś, archanioł, gdy prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza,...