List św. Judy rozdział 1

16 marca 2024
 1. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych.
 2. Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą.
 3. Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.
 4. Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jeszu Chrystusa.
 5. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;
 6. posłańców(aniołów), którzy nie zachowali swego pierwotnego (stanu), ale opuścili własne mieszkanie – zatrzymał w wiecznych pętach, w mroku, do wielkiego dnia sądu,
 7. tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia eonowego(wiecznego) za to.
 8. Podobnie jednakże i ci (którzy) snom oddani, z jednej strony plamią ciała, z drugiej zaś gardzą zwierzchnością oraz znieważają [uczestników] chwały.
 9. Michał zaś, archanioł, gdy prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć obraźliwego wyroku, lecz powiedział: Pan niech cię skarci!
 10. Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie.
 1. Biada im, że poszli drogą Kaina i dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balaama, i poginęli w buncie Korach[Korah].
 2. Ci są wrzodami na waszych wieczerzach miłości; bez obaw się pasą wspólnie z wami ucztując. (To) chmury bezwodne wiatrami niesione, późnojesienne drzewa bez owocu, podwójnie obumarłe, wykorzenione,
 3. dzikie bałwany morskie, pieniące się własnym bezwstydem, zbłąkane gwiazdy, dla których na wiek zachowany jest mrok ciemności.
 4. Prorokował o nich siódmy po Adamie Henoch, w słowach: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych,
 5. aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.
 6. Są to ludzie narzekający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom.
 7. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jeszu Chrystusa,
 8. gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości.
 9. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.
 10. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,
 11. zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które prowadzi do życia eonowego(wiecznego).
 12. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość,
 13. wyrywając ich z ognia, ratujcie ich; dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało.
 14. A Temu, który może was ustrzec od upadku i przedstawić jako nienagannych, z radością przed obliczem swojej chwały,
 15. jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi[Jeszu Chrystusa, naszego Pana], niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie eony(wieki). Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy