Rozdział 3
/ 7 marca 2024

Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu naszego Pana Jeszu Chrystusa, abyście odsuwali się od każdego brata, który żyje nieporządnie i nie według przekazanej nauki, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem; nie dlatego, że nie mamy do tego prawa, ale dlatego, żeby dać wam siebie samych za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niech też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy...

Rozdział 2
/ 7 marca 2024

Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jeszu Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie dali się szybko zachwiać w (waszych) umysłach, ani nie dali się trwożyć - czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany - jakoby już nastał dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. [Ten dzień] bowiem nie [nadejdzie], dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w przybytku Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Tajemna moc bezprawia już bowiem działa, tajemna tylko dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie ustąpi z drogi. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jeszu zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swojego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, któ- ra mogła ich zbawić....

2 List do Tesaloniczan rozdział 1
/ 7 marca 2024

Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zgromadzenia(zboru) Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jeszu Chrystusie; Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jeszu Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich, tak że i my sami chlubimy się wami w zgromadzeniach(zborach) Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie; jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, sprawić ulgę wraz z nami, przy objawieniu się z nieba Pana Jeszu wraz z posłami(aniołami) Jego mocy, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jeszu. Poniosą oni karę: eonową(wieczną) zgubę z dala od oblicza Pana i od chwały Jego potęgi, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego...